BookAD 520 300

 MainBannerShutterstock

          อย่างไรก็ตามแม้ว่าฝีมือในการสร้างสรรค์ภาพจะอยู่ในระดับยอดเยี่ยมแต่ยังมีนักถ่ายภาพจำนวนมากที่ยังคงไม่มีโอกาสที่จะเข้าสู่วงจรของการถ่ายภาพทำเงิน หรือยังคงค้นไม่พบวิธีการที่จะเปลี่ยนทักษะการถ่ายภาพอันยอดเยี่ยมของตนเองให้กลายเป็นรายได้ตามที่คาดหวัง นักถ่ายภาพหลายคนพยายามที่จะนำเสนองานออกไปสู่สายตาของคนทั่วไปในหลายแนวทาง เพื่อหวังว่าจะมีผู้มองเห็นและติดต่อขอซื้อภาพถ่ายของตนเอง เช่นสร้างเว็บบล็อกเว็บไซต์ จัดแสดงภาพในแกลเลอรี่  จัดทำสมุดรวมรวมภาพไปนำเสนอยังแหล่งที่คิดว่าจะสนใจภาพของตัวเอง หรือแม้แต่การพิมพ์ภาพออกมาเป็นโปสเตอร์ เป็นโปสการ์ดเพื่อฝากขายหรือวางขายตามจุดที่คิดว่าน่าจะมีผู้สนใจ  เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่แล้ว ผลตอบแทนหรือตอบรับที่ได้มา มักจะไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ไม่คุ้มค่าเหนื่อย ค่าเสียเวลา และความพยายามที่ได้ทุ่มเทลงไป ทั้งนี้เนื่องจากปัจจัยหลาย ๆ ประการ เช่น ข้อจำกัดในการเข้าถึงกลุ่มผู้ต้องการซื้อหรือใช้งานภาพ ข้อจำกัดในระบบการจัดการ จัดเก็บ ค้นหา แสดงภาพ เป็นต้น

            นับเป็นโอกาสอันดีของนักถ่ายภาพในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากที่ข้อจำกัดต่างซึ่งทำให้เราเข้าสู่วงจรของการทำรายได้จากภาพถ่ายได้ถูกทำลายลงไป ปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะเป็นมืออาชีพหรือมือสมัครเล่นใช้อุปกรณ์ระดับโปรหรือระดับธรรมดา อยู่ในวงการถ่ายภาพโดยเชิงธุรกิจโดยตรง หรือถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก ถ้าหากว่าเราสามารถสร้างสรรค์ภาพที่มีคุณภาพและเนื้อหาที่ดีได้ เราก็สามารถเข้าถึงโอกาสในการทำรายได้จากภาพถ่ายของเราได้เท่าเทียมกันทุกคน ทุกวันนี้มีธุรกิจตัวแทนขายภาพถ่ายออนไลน์  ซึ่งรับภาพที่มีคุณภาพและเนื้อหาตามเกณฑ์ที่กำหนดจากนักถ่ายภาพทั่วโลก เพื่อเสนอขายให้แก่ลูกค้าที่ต้องการใช้ภาพจากทั่วโลกเช่นกัน นักถ่ายภาพทุกคนที่คิดว่ามีฝีมือมีความสามารถ จะไม่ต้องกังวลเรื่องการทำรายได้จากภาพถ่ายของตนเองอีกต่อไปด้วยรูปแบบธุรกิจการขายภาพถ่ายออนไลน์ที่เรียกกันว่าไมโครสต็อก (Microstock)” 

ไมโครสต็อก (Microstock)  คืออะไร

            ไมโครสต็อกหรือ Microstock  คือเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นนายหน้าหรือเป็นตลาดสำหรับการรวบรวมภาพถ่ายจากช่างภาพ เพื่อขายไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายขั้นตอนการซื้อขายภาพทั้งหมดจะกระทำผ่านอินเตอร์เน็ตเท่านั้น เช่นการอัปโหลดภาพจากช่างภาพด้วยตัวเองไปยังฐานข้อมูลของไมโครสต็อกการแสดงตัวอย่างภาพแก่ลูกค้า การซื้อและการจ่ายเงินจากลูกค้า การจ่ายส่วนแบ่งค่าขายภาพให้กับช่างภาพผู้เป็นเจ้าของภาพเป็นต้น ลูกค้าผู้ซื้อภาพจะไม่มีการได้ติดต่อโดยตรงกับเจ้าของภาพ เจ้าของภาพก็จะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ซื้อภาพของตนเองบ้าง กระบวนการซื้อขายทั้งหมดเกิดขึ้นโดยมีไมโครสต็อกเป็นตัวกลาง

            จริงแล้วคำว่าการขายภาพในไมโครสต็อกนั้นไม่ใช่การขายสิทธิ์ในการครอบครองเป็นเจ้าของ หรือขายลิขสิทธิ์ของภาพนั้นให้ลูกค้าหรือให้ไมโครสต็อกแต่ประการใดคำว่าขายนั้นหมายถึงขายสิทธิในการอนุญาตให้ใช้ภาพนั้นตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่ลูกค้าไมโครสต็อก รวมทั้งช่างภาพเจ้าของภาพเห็นชอบในข้อตกลงร่วมกัน ลิขสิทธิ์หรือความเป็นเจ้าของภาพนั้นยังคงเป็นของช่างภาพเหมือนเดิมทุกประการ ช่างภาพในฐานะเจ้าของภาพยังคงมีสิทธิที่จะอนุญาตให้ใครก็ได้ใช้งานให้เช่าหรือแม้แต่ขายภาพนั้นได้ตามต้องการ เช่นช่างภาพส่งภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของตนเองสมมติว่าชื่อภาพ เข้าไปขายในไมโครสต็อก และมีลูกค้าชื่อนาย A เข้ามาดาวน์โหลดภาพนั้นไปเพื่อพิมพ์โบรชัวร์สินค้าโดยราคาที่ดาวน์โหลดมีมูลค่า1 เหรียญสหรัฐนาย A ก็จะได้เพียงสิทธิในการใช้งานภาพตามข้อบังคับของไมโครสต็อกเท่านั้น สิทธิความเป็นเจ้าของภาพยังคงเป็นของช่างภาพ และลูกค้ารายอื่นเช่นนาย B นาย C นาย D ฯลฯ ก็ยังสามารถเข้ามาดาวน์โหลดภาพไปใช้ในวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน หรือวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ขัดกับกฏระเบียบของไมโครสต็อกได้ตลอดเวลา ช่างภาพเองก็ยังสามารถนำเอาภาพนั้นไปใช้งาน เช่นจัดแสดงพิมพ์โปสการ์ดขายหรือขายสิทธิในการใช้งานให้ผู้อื่นได้ทุกประการตามต้องการ

            ราคาภาพที่ขายในไมโครสต็อกจะมีหลายระดับราคา ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 2 ประการคือขนาดของภาพและวัตถุประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า ราคาจะเริ่มตั้งแต่ไม่ถึง 1 เหรียญสหรัฐสำหรับภาพขนาดเล็กความละเอียดต่ำเช่น 72 DPI  และใช้ในวัตถุประสงค์ธรรมดาทั่วไป เช่นใช้ประกอบหรือตกแต่งเว็บไซต์  ทำโบรชัวร์อิเลคโทรนิค  ไปจนถึงระดับร้อยเหรียญสหรัฐ สำหรับภาพที่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์พิเศษเช่นพิมพ์ขายเป็นโปสต์การ์ด หรือโปสเตอร์เป็นต้น

           ธุรกิจไมโครสต็อกถือกำเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 10  ปีก่อนหน้านี้ (บทความนี้เขียนในปี 2011) และได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  ปริมาณภาพที่ไมโครสต็อกมีขายเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างก้าวกระโดด จำนวนของเว็บไซต์ไมโครสต็อกก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  เว็บไซต์ไมโครสต็อกบางแห่งมีจำนวนภาพอยู่ในฐานข้อมูลเกิน 20,000,000 ภาพ (ยี่สิบล้านภาพและด้วยจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ความต้องการภาพใหม่ในทุกหมวดหมู่ทุกเนื้อหายังมีคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้จำนวนภาพจะดูเผินเหมือนมีจำนวนมาก แต่จากประสบการณ์โดยตรงในการขายภาพสต็อกของผู้เขียนยืนยันได้ว่า ตลาดซื้อขายภาพสต็อกยังคงเปิดกว้างและเติบโตไปได้อีกมาก สำหรับตัวผู้เขียนเองการขายภาพสต็อกมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านปริมาณภาพและจำนวนดาวน์โหลดตลอดเวลา

            ส่วนแบ่งในการขายภาพหรือที่เรียกกันในวงการไมโครสต็อกก็คือค่าคอมมิชชั่น (Commission) จะมีตั้งแต่น้อยมาก ราว .25 เหรียญสหรัฐ (ไม่ถึงสิบบาท) ไปจนถึงระดับ 100 เหรียญสหรัฐต่อการขายภาพ 1 ครั้ง แม้ว่าค่าคอมมิชชั่นเริ่มต้นต่อหนึ่งดาวน์โหลดของไมโครสต็อกจะดูเหมือนไม่สูงมากนักก็ตาม แต่ด้วยปริมาณลูกค้าที่มีจำนวนมากจากทั่วโลกการขายภาพดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง และปริมาณความต้องการใช้งานภาพซึ่งมีมหาศาล ภาพที่มีคุณภาพดีและเนื้อหาดีเป็นที่ต้องการของลูกค้า ก็จะถูกดาวน์โหลดเป็นจำนวนหลายสิบหลายร้อยครั้งซ้ำแล้วซ้ำอีก ช่างภาพจำนวนมากจากทั่วโลก (จากข้อมูลการสำรวจมีประมาณ 14%) ยึดอาชีพถ่ายภาพสต็อกขายเป็นอาชีพหลัก มีรายได้เดือนละหลายแสนบาทช่างภาพสต็อกระดับแนวหน้าของโลกชื่อ Yuri Arcurs ชาวเดนมาร์กมีรายได้จากการขายภาพสต็อกเพียงอย่างเดียว ปีละไม่น้อยกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐหรือกว่า 60,000,000 บาท (ข้อมูลปี 2011)

 

 

แนะนำไมโครสต็อก (Microstock) สำหรับมือใหม่หัดขายภาพ

       อย่างไรก็ตาม แม้จะมีจำนวนเว็บไซต์ไมโครสต็อกหลายสิบแห่ง แต่สำหรับผู้ที่สนใจจะขายภาพถ่ายของตนเองผ่านเว็บไซต์ตัวแทนลักษณะนี้ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านขายภาพมาก่อน และผู้ที่เพิ่งจะหัดถ่ายภาพ จะมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นที่ผู้เขียนจะขอแนะนำ โดยการสรุปจากประสบการณ์จริงที่ได้ขายภาพในไมโครสต็อกมาระยะหนึ่ง  ในช่วงเริ่มต้น ผู้เขียนได้ทดลองส่งภาพไปขายยังไมโครสต็อกต่างจำนวนนับสิบแห่ง โดยไม่ทราบมาก่อนว่ามีข้อแตกต่างอย่างไรบ้าง  โดยไมโครสต็อกที่ผู้เขียนขอแนะนำให้ผู้ที่สนใจการขายภาพถ่ายออนไลน์ระดับเริ่มต้นส่งภาพเข้าไปขายมีอยู่ 5 แห่งเรียงลำดับความน่าสนใจจากน้อยไปหามากคือ


 

 

www.shutterstock.com   ไมโครสต็อกที่ต้องส่งภาพไปสอบให้ผ่านก่อนจึงจะมีสิทธิส่งภาพไปขาย

www.iStockphoto.com  ไมโครสต็อกที่ต้องส่งภาพไปสอบให้ผ่านก่อนจึงจะมีสิทธิส่งภาพไปขาย

www.dreamstime.com  ไมโครสต็อกที่สมัครสมาชิกแล้วเริ่มส่งภาพได้เลยไม่ต้องสอบ

www.fotolia.com  ไมโครสต็อกที่สมัครสมาชิกแล้วเริ่มส่งภาพได้เลยไม่ต้องสอบ

www.1232rf.com  ไมโครสต็อกระดับยักษ์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่ส่งภาพง่าย รับภาพง่าย ไม่ต้องสอบ

 

www.shutterstock.com

       เข้าสู่หน้าลงทะเบียนเป็นผู้ขายภาพได้  ที่นี่ แม้ว่าภาพแนวธุรกิจจะขายดีมากที่ไมโครสต็อกแห่งนี้แต่ Shutterstock ก็เป็นขวัญใจช่างภาพหรือนักถ่ายภาพแนวทิวทัศน์ธรรมชาติท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมทั่วไปอีกด้วย ไม่มีไมโครสต็อกแห่งอื่นใดอีกแล้วที่จะขายภาพแนวนี้ให้คุณได้ดีกว่า Shutterstock  ผู้เขียนมีภาพสต็อกอยู่ใน Gallery ของที่นี่มากกว่า 3,000 ภาพ (บทความนี้เขียนในปี 2011) กว่าครึ่งหนึ่งเป็นภาพแนวที่ว่านี้ และมียอดขายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ไม่มีสักวันเดียวที่จะไม่มียอดดาวน์โหลด จุดเด่นที่ดีมากอีกอย่างหนึ่งสำหรับนักถ่ายภาพมือใหม่และมือสมัครเล่นระดับเริ่มต้นก็คือ Shutterstock ให้โอกาสสำหรับภาพทั้งภาพที่ถ่ายจากกล้อง Compact หรือภาพจากกล้อง DSLR ที่ถ่ายด้วยเลนส์ KIT ธรรมดาๆ ถ้าหากว่าช่างภาพสามารถถ่ายมันออกมาให้ได้คุณภาพสูงพอจะผ่านเกณฑ์ได้ ซึ่งจากข้อมูลที่มีอยู่ผู้เขียนยืนยันได้อย่างมั่นใจว่า มีมือใหม่สุดและมือสมัครเล่นจำนวนมากมีภาพสต็อกขายแข่งกับมืออาชีพผู้มีอุปกรณ์ระดับเทพอยู่ในไมโครสต็อกแห่งนี้ และสามารถทำรายได้ในระดับที่น่าทึ่งเมื่อเทียบกับประสบการณ์ในการถ่ายภาพและราคาของอุปกรณ์ที่ใช้

       สิ่งที่ยากที่สุดในเบื้องต้นสำหรับที่นี่ก็คือ ในขั้นตอนแรกเราต้องอัปโหลดภาพจำนวน 10 ภาพ (ห้ามส่งเกิน) ไปให้ทางชัตเตอร์สต็อกพิจารณาภาษาช่างภาพสต็อกเรียกว่าการสอบถ้าภาพ 10 ภาพที่ส่งไปได้รับการพิจารณาให้ผ่านอย่างน้อย 7 ภาพ ก็เป็นอันว่าเราจะกลายเป็นช่างภาพของชัตเตอร์สต็อกทันทีแต่ถ้าผ่านไม่ถึง 7 ภาพก็ต้องรออีก 30 วันแล้วค่อยส่งเข้าไปอีก 10 ภาพเพื่อสอบอีกครั้ง

 

www.iStockphoto.com

            ลงทะเบียนสมาชิกได้ ที่นี่ ไมโครสต็อกแห่งนี้ เป็นตัวแทนขายภาพในรูปแบบไมโครสต็อกแห่งแรกของโลก  iStockphoto เป็นที่สุดในหลายด้านของธุรกิจนี้สำหรับช่างภาพสต็อกแล้ว ที่นี่ถือเป็นทั้งแหล่งทำเงินและสถานที่พิสูจน์ฝีมือในการถ่ายและตกแต่งภาพอีกด้วย iStockphoto ชอบภาพในแนวที่เรียกว่าแนวธุรกิจมากเป็นพิเศษ และชื่อเสียงซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญเลื่องลือกันในหมู่ช่างภาพสต็อกก็คือ ที่นี่เป็นที่สุดของความเขี้ยวและเข้มในการคัดเลือกภาพเข้าสู่ฐานข้อมูลภาพที่มีแนวคิดมุมมองไม่เฉียบคมจริงๆ และมีคุณภาพทางเทคนิคไม่อยู่ในระดับสุดยอดแทบจะไม่มีโอกาสผ่านการพิจารณาจากที่นี่ ทั้งในขั้นตอนการสอบและการส่งภาพเข้าไปขายจริง  (ปรับปรุงข้อความในปี 2014 ความเข้มงวดของ iStockphoto ได้ลดลงเป็นอย่างมากในช่วงกลางปี 2013 เป็นต้นมา ภาพสามารถผ่านได้ง่ายขึ้น และการสอบก็ง่ายขึ้นด้วย)

            การจะส่งภาพไปขายในไมโครสต็อกระดับสุดยอดแห่งนี้  เราจะต้องส่งภาพเข้าไปสอบเบื้องต้นจำนวน 3 ภาพ แม้จำนวนภาพที่ต้องส่งสอบจะดูน้อย แต่เกณฑ์ในการพิจารณาภาพนั้น อยู่ในขั้นสูงสุดสุด ผู้ที่จะผ่านการสอบของ iStockphoto ได้จะต้องมีความรู้ด้านเทคนิคการสร้างสรรค์ภาพระดับดีมาก ทั้งในส่วนของการถ่ายภาพด้วยกล้องและการปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังต้องมีความเข้าใจใน Concept ของภาพสต็อกเป็นอย่างดี iStockphoto มีระบบการตัดสินผลการสอบแบบเข้มงวดจริงจัง  ภาพที่มีตำหนิหรือจุดบกพร่องเพียงเล็กน้อยไม่ว่าในด้านใด จะถูกตัดสินให้ไม่ผ่านทันที

 

www.dreamstime.com

            ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ขายภาพได้ ที่นี่  ไมโครสต็อกแห่งนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากแห่งหนึ่ง สำหรับบรรดามือใหม่ที่เริ่มเข้าสู่วงจรของการขายภาพถ่ายต้องการหาประสบการณ์และสร้างความมั่นใจให้ตัวเองก่อนการก้าวไปสู่ Shutterstock และ iStockphoto เนื่องจากไม่ต้องมีการสอบหลังจากลงทะเบียนแล้วสามารถส่งภาพไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพพิจารณาได้ทันที หากภาพมีคุณภาพด้านต่างผ่านเกณฑ์จะได้รับการ Approved หรือพิจารณาให้ผ่านภาพก็จะเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลของ Dreamstime และรอลูกค้ามาค้นหาและดาวน์โหลด เกณฑ์การพิจารณาภาพของ Dreamstime ก็ไม่ยากหรือเข้มงวดจนเกินไปนักถ่ายภาพมือใหม่และนักถ่ายภาพที่ใช้อุปกรณ์ระดับธรรมดาทั่วไป ก็มีโอกาสได้รับการ Approved ภาพได้ไม่ยากนัก  อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปรายได้จากการขายภาพในไมโครสต็อกแห่งนี้ยังน้อยกว่าไมโครสต็อกระดับสุดยอดอย่าง Shutterstock และ iStockphoto อยู่พอสมควร

 

www.fotolia.com

            ลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ขายภาพได้ ที่นี่ ไมโครสต็อกระดับหัวแถวอีกแห่งหนึ่งที่ขอแนะนำสำหรับการเริ่มต้นขายภาพเนื่องจากไม่ต้องมีการสอบเช่นกันลงทะเบียนแล้วสามารถส่งภาพไปได้เลยทางผู้ตรวจสอบภาพหรือ Inspector ของ Fotolia จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจว่าภาพใดผ่านภาพใดไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของ Fotolia จะมีความยากง่ายอยู่ในระดับเดียวกับ Dreamstime และยอดขายภาพก็ยังไม่สามารถเทียบได้กับ Shutterstock และ iStockphoto  เช่นกัน

 

www.123rf.com

          ไมโครสต็อกระดับแนวหน้าแห่งหนึ่งของโลก มีจำนวนภาพมาก แม้ว่ายอดขายจะยังไม่สามารถสู้กับ Shutterstock และ iStockphoto ได้ในช่วงแรกๆ แต่ในช่วงหลังก็มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน่าพอใจ จุดเด่นที่สุดของเว็บขายภาพออนไลน์แห่งนี้ก็คือ การเป็นไมโครสต็อกที่รับจากช่างภาพได้ง่ายมาก ช่างภาพมือใหม่และมือสมัครเล่นก็สามารถมีพอร์ตงานสต็อกได้ไม่ยาก เป็นกำลังใจในการเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี

อ่านบทความต่อเนื่องจากบทความนี้ ตอนที่ 2 ได้  ที่นี่

อ่านบทความต่อเนื่องจากบทความนี้ ตอนที่ 3 ได้ ที่นี่

 

31 ขั้นเอาชนะความกลัวในการถ่าย...

31 ขั้น เอาชนะความกลัวในการถ่ายภาพ Street Photography                   ตัวผมเอง (สุระ นวลประดิษฐ์ ผู้เรียบเรียง) โดยพื้นฐานแล้ว ไม่ใช่นักถ่ายภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพแนว Street Photography และกล่าวได้ว่า มีความรู้และประสบการในการถ่ายภาพแนวนี้น้อยมาก โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบถ่ายภาพในแนวปลีกวิเวก การไปยังสถานที่ที่ปราศจากผู้คนเป็นสิ่งที่ผมปรารถนามากกว่าการถ่ายภาพในที่มีคนมากๆ...

ข้อดีของการเป็นนักขายภาพและนัก...

  ข้อดีของการเป็นนักขายภาพ และ นักสร้างสรรค์ภาพออนไลน์   บทความโดย พล ศิรพล (Papacool Siricharattakul) http://www.shutterstock.com/g/Mrsiraphol   1.การเป็นนัก ขายภาพ และ นักสร้างสรรค์ภาพออนไลน์ ทำให้เรามีอิสระ ในการกำหนดกิจวัตรประจำวันในชีวิต รวมถึงช่วงเวลาในการทำงานได้เอง โดยไม่ต้องเข้างาน...

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในเส้น...

  องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในเส้นทางนักขายภาพออนไลน์   บทความโดย พล ศิรพล (Papacool Siricharattakul) http://www.shutterstock.com/g/Mrsiraphol             มีเพื่อนๆ สมาชิกหลายๆ ท่านถามกันเข้ามาว่า ผมมีวิธีการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนักขายภาพ วันนี้ผมเลยขอรวบรวมเอาประสบการณ์ที่ตนเองมี และคิดว่าคงมีประโยชน์ต่อนักขายภาพมือใหม่และผู้ที่ขายอยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย แต่ต้องบอกก่อนว่า บทความนี้ไม่ได้บอกเล่าถึงเทคนิคการถ่ายภาพ...

Buy Photo from Shutterstock

Buy Photo from Shutterstock

สำหรับผู้ต้องการซื้อภาพ Stock photo ถูกลิขสิทธิ์เพื่อใช้งานเชิงพาณิชย์ ขอแนะนำเว็บไซต์ขายภาพออนไลน์อันดับ 1 ของโลก คุณภาพสูง ราคาประหยัด www.shutterstock.com  ทำไมต้องซื้อภาพ ดาวน์โหลดภาพถูกลิขสิทธิ์ จาก Shutterstock มีภาพหลากหลาย    จำนวนภาพที่ขาย มีมากกว่า 125,000,000 ภาพ (ณ...

Perfect Photo Suite 8 ถ่ายให้ด...

on 06 กุมภาพันธ์ 2557
Perfect Photo Suite 8 ถ่ายให้ดี แล้วแต่งให้เด่น

Perfect Photo Suite 8 ถ่ายให้ดี แล้วแต่งให้เด่น บทความตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันอีกสักครั้ง จากเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายภาพโดยตรง มาเป็นเรื่องของกระบวนการ Post Processing หรือกระบวนการที่เกิดขึ้นหลังจากการถ่ายภาพด้วยกล้องแล้ว ออกตัวกันก่อนอีกสักครั้งว่า ตัวผมเอง เป็นนักถ่ายภาพที่เปิดเผยตัวเองอย่างชัดเจนตลอดมาว่า เป็นประเภทชอบแนวทางที่ว่า ถ่ายออกมาให้ดูดีก่อน จากนั้นก็แต่งให้ดูเด่น ภาพของผมทุกภาพ ผ่านการปรับแต่งทั้งสิ้น...

Stock Photo แนวบุคคล เริ่มต้นจ...

on 05 กุมภาพันธ์ 2557
Stock Photo แนวบุคคล เริ่มต้นจากคนใกล้ตัว

             เรื่องราวในตอนนี้ เป็นสิ่งที่ผมเองถือว่าได้ทำมานานมาแล้ว แต่ยังไม่เคยนึกจะเอามาเขียนเป็นบทความเล่าสู่กันฟัง หรือเอาแนวคิดวิธีการต่างๆ มาฝากกันสักที ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีประโยชน์มากๆ สำหรับนักถ่ายภาพสต็อกทั่วไป สาเหตุที่ได้นำมาเขียนในครั้งนี้ ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานสัมมนา “Thai Stock Photographer Meeting & Seminar” ที่ผมได้จัดไปเมื่อวันที่เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน...

สารพัดเทคนิค สารพันวิธีคิด พิช...

on 05 กุมภาพันธ์ 2557
สารพัดเทคนิค สารพันวิธีคิด พิชิตภาพสวย

สารพัดเทคนิคสารพันวิธีคิดพิชิตภาพสวย ตอนนี้มาว่ากันถึงเรื่องเทคนิคการถ่ายภาพให้สวย ซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่ใช่เทคนิคของการควบคุมกล้อง แต่เป็นเทคนิคการคิดหรือวางแผน เพื่อการได้ภาพสวยตามที่ต้องการ ซึ่งสำหรับผมคิดว่า มีความสำคัญไม่น้อยกว่าการเรียนรู้เทคนิคการควบคุมและใช้งานกล้องในเชิงวิชาการ สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามีโอกาสได้ภาพดีๆ มากยิ่งขึ้นครับ

9 วิธีถ่ายภาพวัตถุเป็นกลุ่มให้...

on 04 กุมภาพันธ์ 2557
9 วิธีถ่ายภาพวัตถุเป็นกลุ่มให้ดูเด่น

  9 วิธีถ่ายภาพวัตถุเป็นกลุ่มให้ดูเด่น                     มีมือใหม่หัดถ่ายภาพคนหนึ่งที่สนใจการขายภาพออนไลน์ ถามผมเกี่ยวกับภาพจำนวนหนึ่งของผมที่มีขายอยู่ในไมโครสต็อก ถึงวิธีคิดหรือวิธีการถ่ายภาพนั้นอย่างไรจึงออกมาในลักษณะที่เขาคิดว่า ตัวเขาเองพยายามถ่ายภาพลักษณะนั้นอยู่บ่อยครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะได้ภาพที่ยังไม่เป็นอย่างที่อยากได้เหมือนที่เห็นจากภาพตัวอย่างดังกล่าว หรือจากภาพของนักถ่ายภาพท่านอื่นๆ ที่เคยเห็น เขาบอกว่า ดูเหมือนจะถ่ายง่าย แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ง่ายนัก คำถามนี้ถามสั้น แต่เวลาตอบยากมาก เนื่องจากผมก็คงเหมือนกับนักถ่ายภาพที่ถ่ายภาพมานานมากๆ อีกหลายๆ...

Wide angle ถ่ายภาพให้กว้างอย่า...

on 04 กุมภาพันธ์ 2557
Wide angle ถ่ายภาพให้กว้างอย่างใจคิด

Wide Angle ถ่ายภาพให้กว้างอย่างใจคิด ในตอนนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่อง การถ่ายภาพให้ดู "กว้าง" ว่าพอจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง บางคนก็บอกว่า ถ่ายภาพมุมกว้างก็ไม่ยาก ใช้เลนส์กว้างๆ ถ่ายไปเดี๋ยวมันก็กว้างไปเอง อันนั้นก็ไม่เถียงครับ ยอมรับว่ามีส่วนถูกอยู่มาก แต่ในบางกรณีก็ไม่ทั้งหมด หลายๆ คนเจอปัญหาที่ว่า มีเลนส์มุมกว้างมากๆ แต่เวลาดูภาพที่ถ่ายมา มันรู้สึกว่ากว้างแบบ "ไม่สุด"...

Timing จังหวะที่ชอบ เวลาที่ใช่

on 03 กุมภาพันธ์ 2557
Timing จังหวะที่ชอบ เวลาที่ใช่

Timing จังหวะที่ชอบเวลาที่ใช่ การเริ่มต้นเป็นนักถ่ายภาพของแต่ละคน มีที่มาไม่เหมือนกัน บางคนมีโอกาสจับกล้องมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ทำให้รู้สึกชอบการถ่ายภาพ บางคนนึกชอบขึ้นมาภายหลังก็ซื้อกล้องหัดถ่ายภาพเลย ผมเองเริ่มต้นการเป็นนักถ่ายภาพแตกต่างจากสองประเภทที่กล่าวมาคือ เริ่มต้นรู้สึกชอบการถ่ายภาพมานานหลายปี กว่าจะได้กดชัตเตอร์บันทึกภาพแรกในชีวิต ก่อนจะได้สัมผัสกล้อง SLR ตัวเป็นๆ นั้น ผมพยายามเสาะหาหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาอ่าน จำนวนมากเท่าที่จะหาได้ในสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัด อ่านเรื่องดูภาพไปเรื่อยๆ ในจำนวนหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่ผมเคยอ่านนั้น มีอยู่เล่มหนึ่งที่ได้อ่านเมื่อประมาณก่อนปีพ.ศ.2530 ผมจำชื่อหนังสือไม่ได้...

Before and After

on 03 กุมภาพันธ์ 2557
Before and After

  Before and  After                 นักถ่ายภาพที่ชอบการถ่ายภาพแนวธรรมชาติและท่องเที่ยวโดยทั่วไป คงจะรู้และเข้าใจตลอดถึงทำใจยอมรับได้ว่า ไม่ใช่ทุกครั้งไม่ใช่ทุกทริปไม่ใช่ทุกสถานที่ ที่เราจะมีโอกาสได้ภาพสวยถูกใจหรือตรงตามความต้องการ หรือว่าดูดีเหมือนกับภาพที่เคยเห็นคนอื่นๆ เขาถ่ายกันตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายภาพณสถานที่จริง มีปัจจัยมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะได้ภาพสวยหรือไม่สวยสำหรับการออกไปถ่ายภาพแต่ละครั้ง เช่นสภาพอากาศโดยรวมอาจจะแย่มาก ไม่เอื้ออำนวยให้ถ่ายภาพในรูปแบบที่ต้องการได้ หรือแม้แต่ในวันที่สภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเหมาะสม แต่เราไปยังสถานทีที่ไม่คุ้นเคย อาจจะไม่รู้ว่าจุดถ่ายภาพที่สวยๆ นั้นอยู่บริเวณใดบ้าง...

Post-processing นั้น สำคัญฉะนี...

on 02 กุมภาพันธ์ 2557
Post-processing นั้น สำคัญฉะนี้

Post-processing นั้น สำคัญฉะนี้ นักถ่ายภาพแต่ละช่วงอายุ แต่ละประสบการณ์ แต่ละฐานะ มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพไม่เหมือนกัน ช่วงที่ผมเริ่มต้นสนใจการถ่ายภาพใหม่ๆ สมัยยังเป็นวัยรุ่นตอนต้น (นานมากแล้วครับ) ซึ่งขณะนั้นการถ่ายภาพยังใช้กันเฉพาะฟิล์มสไลด์กับฟิล์มเนกาตีฟเป็นหลัก คอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนทั่วไป และโปรแกรมตกแต่งภาพเท่าที่ผมทราบก็เป็นสิ่งที่เข้าใจว่ายังไม่เกิดขึ้นในโลกในขณะนั้น สำหรับนักถ่ายภาพมือใหม่เช่นผม (และนักถ่ายภาพทั่วไปอีกเกือบร้อยละร้อย) การถ่ายภาพนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีจะเสียก็ต้องยึดหลัก "จบในกล้อง" ภาพระดับที่ต้องใช้ "เทคนิค"...

Long Shutter Speed Exposure สว...

on 02 กุมภาพันธ์ 2557
Long Shutter Speed Exposure สวย แปลก และแตกต่าง

Long Speed Shutter สวยแปลกและแตกต่าง ในฐานะคนถ่ายภาพแนวท่องเที่ยว ที่ไม่ได้เป็นนักถ่ายภาพแบบยึดเป็นอาชีพ สถานที่ถ่ายภาพของผมโดยปกติ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐานที่ประชนทั่วไปนิยมท่องเที่ยวกัน ไม่ใช่สถานที่พิเศษที่ต้องดั้นด้นไปถ่ายเพื่อหาความแปลกแตกต่างแบบสุดๆ หลีกหนีความซ้ำซากจำเจแบบไปบุกเบิกกันใหม่ เหมือนที่บรรดาเหล่ามืออาชีพจริงๆ เขาทำกัน นานๆ ครั้งจึงจะมีทริปพิเศษสักหน ด้วยความที่มักจะได้ถ่ายภาพสถานที่ที่คนอื่นเขาถ่ายกันแล้วเยอะแยะมากมาย บ่อยครั้งที่ต้องถ่ายภาพสิ่งที่เรียกว่า มุมมหาชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อไม่ให้ดูเหมือนๆ กับภาพของคนอื่นๆ...

Composition หัวใจหลักของภาพสวย

on 01 กุมภาพันธ์ 2557
Composition หัวใจหลักของภาพสวย

Composition หัวใจหลักของภาพสวย ภาพถ่ายหนึ่งภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพที่สวยหรือไม่สวย น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจ ล้วนแต่มีรายละเอียดต่างๆ มากมายมาประกอบรวมกันเข้า ทั้งที่มองเห็นอยู่ในตัวภาพและแนวคิดเบื้องหลังที่เกิดภาพนั้นขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพที่สวยงามดูน่าสนใจ ก็จะยิ่งมีรายละเอียดที่ว่านั้นมากยิ่งขึ้น ข้อแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่งระหว่างภาพที่ดูธรรมดากับภาพที่ดูสวยงามน่าสนใจ ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Composition หรือองค์ประกอบภาพ สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ภาพถ่ายแต่ละภาพถูกตัดสินว่าเป็นอย่างไรจากความรู้สึกของผู้ดูภาพ แม้ว่าการถ่ายภาพจะเป็นงานศิลปะที่จินตนาการถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่หลักการหรือกฎพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะใช้จินตนาการได้อย่างอิสระเต็มที่ วาทกรรมสวยหรูดูดีมีระดับ ประเภท...

ภาพขาวดำกับการขายออนไลน์

ภาพขาวดำกับการขายออนไลน์

ภาพขาวดำกับการขายออนไลน์ . ช่วงที่ผมเริ่มรู้สึกว่าชอบการถ่ายภาพใหม่ๆ ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นยังไม่มีกล้องเป็นของตัวเอง ภาพแนวขาวดำ เป็นหนึ่งในรูปแบบภาพถ่ายที่มีความรู้สึกชอบมากเป็นพิเศษ แม้จะไม่มีสีสันอื่นใดอยู่ในภาพ แต่ภาพประเภทนี้ที่ผ่านการถ่ายและจัดการด้วยเทคนิคที่ถูกต้องก็ยังคงให้ความรู้สึกที่มีพลังได้เป็นอย่างดี เมื่อหลายปีที่แล้ว ในยุคที่อินเตอร์เน็ตและ Google ยังไม่ใช่สิ่งสามัญประจำบ้านอย่างปัจจุบันนี้ ช่องทางที่จะมีโอกาสได้ดูภาพถ่ายสวยๆ มีอยู่ไม่กี่วิธี หนึ่งในนั้นคือดูจากนิตยสารเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ราวๆ เกือบยี่สิบปีที่แล้ว ผมได้เห็นภาพขาวดำชุดหนึ่งที่ติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นภาพอุทยานแห่งชาติ Yosemite...

การตัดส่วนภาพ (Cropping) ในงาน...

การตัดส่วนภาพ (Cropping) ในงานถ่ายภาพสต็อก

การตัดส่วนภาพ (Cropping) ในงานถ่ายภาพสต็อก ตามปกติแล้วในการถ่ายภาพทั่ว ๆ ไปชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์มในยุคก่อนหน้านี้ เรามักจะต้องดูภาพกันตามสัดส่วนเดิม ๆ ที่ถูกกำหนดมาโดยขนาดของฟิล์มและขนาดของกระดาษอัดภาพ การ Crop หรือตัดส่วนภาพภายหลังการถ่าย มักจะทำกันเฉพาะในระดับมืออาชีพเท่านั้นไม่ว่าจะในเชิงศิลปะหรือเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีความยุ่งยากในขั้นตอนการทำอยู่พอสมควร ดังนั้น ส่วนใหญ่แล้วเราจึงได้ดูภาพที่มีสัดส่วนซ้ำ ๆ เดิม...

ทางลัดสู่การสร้างสรรค์ภาพขายดี...

ทางลัดสู่การสร้างสรรค์ภาพขายดีในไมโครสต็อก ตอนที่ 2

ทางลัดสู่การสร้างสรรค์ภาพขายดีในไมโครสต็อก ตอนที่ 2 อ่านบทความ ทางลัดสู่การสร้างสรรค์ภาพขายดีในไมโครสต็อก ตอนที่ 1 ได้ ที่นี่ ในตอนที่แล้วผมได้กล่าวถึงทางลัดในการสร้างสรรค์ภาพขายดีในไมโครสต็อกไปบ้างแล้ว เพื่อให้นักถ่ายภาพสต็อกได้ประสบความสำเร็จในการขายภาพสต็อกได้ง่ายขึ้น มีภาพขายดีมากขึ้น และไม่ทำงานแบบเหนื่อยฟรี การขายภาพสต็อกนั้นมีข้อแตกต่างจากการรับงานจ้างเป็น Job ตรงที่ การรับงานทั่วไป ช่างภาพสามารถรู้รายได้ที่แน่นอนว่า งานหนึ่ง ๆ...

ทางลัดสู่การสร้างสรรค์ภาพขายดี...

ทางลัดสู่การสร้างสรรค์ภาพขายดีในไมโครสต็อก

ทางลัดสู่การสร้างสรรค์ภาพขายดีในไมโครสต็อก นักถ่ายภาพจำนวนมากที่เข้าสู่วงการภาพถ่ายสต็อก ไม่ว่าจะมีประสบการณ์ในการถ่ายภาพมานาน แล้วเข้าสู่เส้นทางนี้ในภายหลัง หรือเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดถ่ายภาพโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นช่างภาพสต็อกเป็นหลักตั้งแต่แรก มีอยู่ไม่น้อยที่สามารถจะโลดแล่นในเส้นทางนี้ได้อย่างรวดเร็วอย่างน่าทึ่ง ในไมโครสต็อกชั้นนำของโลกปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะใน www.shutterstock.com ผมกล่าวได้อย่างมั่นใจว่า นักถ่ายภาพชาวไทยจำนวนหนึ่ง มีผลงานภาพถ่ายสต็อกสามารถสู้กับนักถ่ายภาพสต็อกมือดีจากทั่วโลกได้อย่างน่าชื่นชม หมวดหมู่ภาพจำนวนหลายหมวดหมู่ หากใช้คีย์เวิร์ดค้นหาภาพดู จะพบว่ามีภาพของนักถ่ายภาพสต็อกชาวไทยติดอันดับภาพยอดนิยมอยู่ในเป็นจำนวนไม่น้อย ความก้าวหน้าของนักถ่ายภาพสต็อกจำนวนมาก เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ผลลัพธ์ของการขายภาพถ่ายสต็อก ทั้งในแง่ของจำนวนดาวน์โหลด และยอดเงินค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับ...

« »

Credentials ใน Shutterstock คืออะไร

06 กรกฎาคม 2557

          ในช่วงหลังๆ มานี้ เวลาเราถ่ายภาพเหตุการณ์ในงานหรืออีเว้นท์ต่างๆ ส่งไปขายออนไลน์แบบ Editorial ใน Shutterstock หลายๆ คนมักจะได้รับอีเมลตอบมาพร้อมกับการร้องขอสิ่งที่เรียกว่า Credentials ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีการถามหาสิ่งนี้ ทำให้หลายๆ คนถึงกับงง เพราะว่าไม่เคยรู้ว่าต้องใช้สิ่งนี้มาก่อน ไม่ต้องแปลกใจครับ กติกาต่างๆ มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เรื่อง...

Shutterstock Keyword Suggestions Tool

20 กรกฎาคม 2557

          บทความนี้ ถือเป็นบทความที่ Update เนื้อหาในหนังสือ "แชะ!!...รวยทะลุเลนส์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม" เกี่ยวกับเรื่องเว็บสำหรับหาคีย์เวิร์ดมาใส่ให้กับภาพของเราก่อนที่จะส่งเข้าไมโครสต็อก แต่เดิมในหนังสือ ผมแนะนำเว็บของ Yuri Arcurs ปรมาจารย์แห่งวงการขายออนไลน์ ซึ่งตอนที่เขียนต้นฉบับนั้น ยูริยังคงขายภาพในไมโครสต็อกแบบปกติอยู่ คือขายทุกเว็บ...

ShutterTalk Thailand 2

30 กรกฎาคม 2557

  ShutterTalk Thailand #2 เวิร์คช็อปเพื่อคนขายภาพจาก Shutterstock Shutterstock เว็บไซต์ขายภาพออนไลน์อันดับหนึ่ง 1 ของโลก ได้มองเห็นความเติบโตอย่างก้าวกระโดดของคนขายภาพออนไลน์ชาวไทย ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ จึงได้ร่วมกับ StockPhotoThailand จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา Thai Contributors หรือคนขายภาพชาวไทยของเราให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง จากเดิมที่เคยก้าวหน้าไปมากอยู่แล้ว...

คู่มือความสำเร็จสำหรับช่างภาพออนไลน์ไทย เวอร์ชั่นภาษาไทย

17 ตุลาคม 2557
คู่มือความสำเร็จสำหรับช่างภาพออนไลน์ไทย เวอร์ชั่นภาษาไทย

            ด้วยความภาคภูมิอย่างที่ยิ่งที่จะนำเสนอครับ ครั้งแรกที่ผมเห็นคู่มือฉบับนี้ เป็นภาษาอังกฤษอยู่ในเว็บชัตเตอร์สต็อกเมื่อหลายเดือนก่อน ผมอ่านแล้วคิดว่าเป็นคู่มือที่มีประโยชน์มากสำหรับคนขายภาพออนไลน์ทุกแนว ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ ผมอยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนขายภาพออนไลน์ชาวไทยของเรา ได้มีโอกาสอ่านคู่มือเล่มนี้กันทุกคน ผมจึงได้ขอกับทางชัตเตอร์สต็อกว่า ผมขอเอามาแปลเป็นภาษาไทยให้อีกภาษาหนึ่งได้ไหม ไม่คิดค่าแปล ขอแค่ให้อนุญาตเท่านั้น ที่เหลือผมจัดการเอง คุยไปคุยมาก็ได้ข้อสรุปว่า ทางชัตเตอร์สต็อกจะให้บริษัทแปลเอกสารที่เขาจ้างงานประจำอยู่แล้ว...

วิธีขายภาพที่ Shutterstock ในรูปแบบบริษัท

19 มีนาคม 2558
วิธีขายภาพที่ Shutterstock ในรูปแบบบริษัท

            ชัตเตอร์สต็อกสามารถรับภาพ/คลิปวิดีโอ/คลิปเสียง และชำระเงินไปยังผู้ขายภาพที่เปิดบัญชีเป็นชื่อบริษัทได้ โดยคุณต้องจัดส่งเอกสารที่จำเป็น ซึ่งออกโดยประเทศของผู้สมัครขายภาพ ที่สามารถระบุได้ว่าคุณเป็นเจ้าของในธุรกิจหรือบริษัทนั้น เอกสารแต่ละชนิดต้องเป็นเอกสารของทางราชการที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ในกรณีเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ใบรับรองการจดทะเบียนภาษีแบบต่างๆ ที่เราจด เป็นต้น ซึ่งก็ใช้เอกสารคล้ายๆ กับเวลาเราไปทำธุรกรรมอะไรในประเทศไทยในนามบริษัทตามปกตินั่นแหละครับ

จงศรัทธาในความสามารถของตัวคุณเอง

13 เมษายน 2558

เรียบเรียงจาก http://www.shutterstock.com/panorama/story/komaintechanadta/           โกเมน เตชะนัดตา ใช้ชื่อในการขายภาพออนไลน์ Doggygraph สร้างสรรค์งานภาพวาดที่มีสีสันโดดเด่นสะดุดตาสำหรับใช้งานทั้งประเภท Editorials, งานโฆษณา, หนังสือ และสื่ออื่นๆ ผลงานของเขาเน้นรูปแบบแนวโครงร่างหรือแผนผังสถาปัตยกรรม และแนวดูสบายในสไตล์การ์ตูนเด็กที่ฉายทางโทรทัศน์ในเช้าวันหยุด อย่างไรก็ตาม งานของเขาไม่ได้มีอิทธิพลมาจากโทรทัศน์ แต่มาจากบ้านเกิดของเขา เชียงใหม่ ประเทศไทย

การเขียน Title ที่ถูกต้องสำหรับส่งภาพใน Shutterstock

08 สิงหาคม 2560

          ไตเติ้ลหรือคำอธิบายภาพที่ยอดเยี่ยมนั้นต้องมีความโดดเด่นและใส่รายละเอียดให้ชัดเจน ให้มีลักษณะที่อ่านแล้วเหมือนเป็นประโยคหรือวลีสั้นๆ ไม่ใช่แค่เพียงเอาคำเป็นคำๆ มาเรียงต่อกัน เทคนิคง่ายๆ ในการคิดไตเติ้ลคือให้คิดว่าคุณกำลังเขียนพาดหัวข่าวให้กับภาพนั้นๆ ของคุณ และพยายามตอบคำถามหลักๆ ให้ได้ว่าในภาพนั้น ใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน และทำทำไม พยายามอธิบายและใช้คำที่อธิบายอารมณ์หรือความรู้สึกในภาพนั้นๆ...

การส่งไฟล์วิดีโอคลิป ขายใน Shutterstock

27 สิงหาคม 2560

          การขายคลิปวิดีโอใน Shutterstock เริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นช่วงหลัง ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ตลาดผู้ซื้อเริ่มมีการใช้งานภาพเคลื่อนไหวแทนหรือเสริมงานภาพนิ่งมากขึ้นในการผลิตชิ้นงาน, อุปกรณ์ถ่ายภาพที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ง่ายและมีคุณภาพสูงมีราคาต่ำลง, ราคาขายคลิปวิดีโอต่อครั้งสร้างรายได้ให้กับ Contributor ได้มากกว่าภาพนิ่งโดยเฉลี่ย ฯลฯ ทำให้คอนทริบิวเตอร์จำนวนมาก ที่ไม่เคยขายคลิปวิดีโอมาก่อน พากันเข้ามาสู่ช่องทางการขายเนื้อหาประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น เรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นของเรื่องดังกล่าวกันครับ

« »

ShutterstockSideBarNew

DreamstimeSideBarNew

DepositphotosSideBarNew

facebook like box joomla

บทความยอดนิยม