การส่งภาพไปขายในไมโครสต็อกนอกจากตัวภาพที่มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์ที่ไมโครสต็อกแต่ละแห่งกำหนดไว้แล้ว ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ใน Metadata ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน ภาพจะดีสักแค่ไหน แต่ถ้าหากว่าขาดการจัดการใส่ข้อมูลภาพที่ดีแล้ว ภาพก็ประสบความสำเร็จได้ช้าลง ดังนั้นเรื่องนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากครับ 

Metadata

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เมทาดาตา หรือ เมทาเดตา (อังกฤษ: metadata) หมายถึงข้อมูลที่ใช้กำกับและอธิบายข้อมูลหลักหรือกลุ่มของข้อมูลอื่นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ บัตรในห้องสมุดสำหรับสืบค้นหนังสือโดยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับชื่อหนังสือและตำแหน่งของหนังสือที่ต้องการหา  ซึ่งหนังสือเป็นข้อมูลที่ต้องการ  และบัตรเป็นข้อมูลที่อธิบายรายละเอียดของข้อมูลนั้น

      แม้ว่าในการส่งภาพแต่ละภาพเราจะสามารถทำการใส่ข้อมูลต่างๆ ที่ไมโครสต็อกต้องการเช่น Title หรือชื่อภาพ, Description หรือคำอธิบายรายละเอียดภาพ, Keywords หรือ คำค้นที่ใช้สำหรับให้ลูกค้าค้นหาภาพ ได้เป็นรายภาพก็ตามแต่ระบบของไมโครสต็อกทุกแห่ง จะทำงานร่วมกับระบบข้อมูล Metadata มาตรฐานของภาพเมื่อช่างภาพส่งภาพใดภาพหนึ่งเข้าไป อันดับแรก ระบบของไมโครสต็อกจะเข้าไปอ่านข้อมูล Matadata ของภาพนั้นดูก่อนว่ามีการใส่มาด้วยหรือไม่ ถ้ามีก็จะทำการดึงมาใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องให้ช่างภาพเสียเวลาในการใส่ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเป็นรายภาพอีกครั้งหนึ่ง         

       โดยปกติแล้วเพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ช่างภาพจะทำการใส่ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ไว้ใน Metadata ของภาพทุกภาพเนื่องจากจะเป็นการทำงานครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไป เช่น ช่างภาพมีภาพอยู่ 1 ภาพถ้าไม่มีการใส่ข้อมูล Metadata ที่จำเป็นต้องใช้เอาไว้ในภาพตั้งแต่ขั้นตอนการ Process เมื่อมีการส่งเข้าไปในไมโครสต็อกก็จะต้องไปใส่ในขั้นตอนการ Submit ขั้นสุดท้าย การทำเช่นนี้กับภาพที่ส่งไปยังไมโครสต็อกเพียงแห่งเดียว (เช่นช่างภาพที่เป็น Exclusive ของไมโครสต็อกแห่งใดแห่งหนึ่ง เป็นต้น) อาจจะไม่มีปัญหาหรือไม่เสียเวลามากนัก แต่ช่างภาพสต็อกส่วนใหญ่มักจะส่งภาพภาพเดียวกัน ไปยังไมโครสต็อกหลายแห่ง ก็เท่ากับว่า ถ้าไม่มีข้อมูล Metadata ที่จำเป็นอยู่ในภาพก็จะต้องคอยไปทำตามขั้นตอนเดิมๆ ซ้ำๆ กันทุกแห่งและทุกภาพ ซึ่งในภาคปฎิบัติจริงจะเป็นการสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานอย่างมหาศาล นอกจากนี้ ไมโครสต็อกบางแห่งถ้าช่างภาพได้ทำการใส่ข้อมูลที่จำเป็นเหล่านี้เอาไว้ในภาพเรียบร้อยแล้วภาพที่ส่งไป ก็จะถูกนำไปเข้าคิวรอตรวจเลยโดยที่ไม่ต้องทำขั้นตอนอะไรเพิ่มเติมเลยก็มีดังนั้น ข้อมูล Metadata ที่จำเป็นบางอย่างจึงต้องจัดการให้เรียบร้อยตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมหรือการ Process ภาพครั้งแรกสุด

 ตัวอย่างการอ่าน Metadata จากภาพโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการ Submit ของ Dreamstime 

       โปรดสังเกตว่าผมใช้คำว่า ข้อมูล Metadata ที่จำเป็น ซึ่งหมายความว่ามีข้อมูล Metadata ที่ไม่จำเป็นด้วยอย่างนั้นใช่หรือไม่ ตอบว่า ใช่แล้วครับ Metadata มีมากมายหลายหัวข้อโปรแกรมจัดการภาพแต่ละโปรแกรมก็มีให้ใส่มากน้อยแตกต่างกัน สำหรับภาพสต็อก หรือ Stock Photography เราไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลลงไปใน Metadata ทุกๆ ช่องแต่ถ้าใครขยันหรือมีเวลามากพอ จะใส่ไปให้ครบทุกอย่างก็ได้ ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดข้อมูลใดที่ไมโครสต็อกแห่งใดไม่ได้ต้องการใช้ หรือไม่ได้ต้องการเปิดเผยไมโครสต็อกนั้นก็จะมีระบบลบออกหรือไม่นำออกแสดงในภาพที่ขายอยู่หน้าเว็บเองครับไม่ต้องกังวล

Metadata ของภาพถ่ายดิจิทัล
     เมทาดาตาของภาพถ่ายดิจิทัล ถูกเก็บไว้ในลักษณะที่เรียกว่าEXIF โดยข้อมูลของภาพถ่ายแต่ละภาพก็คือภาพของภาพนั้นโดยเมทาดาตาจะเป็นรายละเอียดที่เก็บไว้ในภาพถ่ายดิจิทัลนั้นที่ไม่แสดงผลโดยตรง เช่น วันและเวลาที่ถ่ายภาพ การตั้งค่าของกล้อง เช่น รูรับแสงความยาวโฟกัส หรือตำแหน่งสถานที่ (Geolocation) ในกรณีที่กล้องมีระบบจีพีเอส (GPS) เชื่อมต่อ : วิกิพีเดีย

     แล้วข้อมูล Metadata ที่จำเป็นที่ว่านั้น มันคืออะไรบ้าง ก็จะมีอยู่ 3 อย่างเท่านั้นที่ไมโครสต็อกทุกแห่งต้องการใช้ แม้ว่าบางแห่งจะใช้อย่างนั้น ไม่ใช่อย่างนี้บางแห่งใช้อย่างนี้ ไม่ใช้อย่างนั้น แต่การใส่ข้อมูล Metadata ลงไปในภาพทุกภาพของเราให้ครบ 3 อย่างต่อไปนี้เราก็จะสามารถนำภาพนั้นไปส่งให้กับไมโครสต็อกทุกแห่งได้โดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาใส่เพิ่มภายหลังโดยในการใส่ข้อมูลที่จำเป็นตามที่ว่านั้น ก็จะมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1. Title หรือ ชื่อภาพ

     เป็นข้อมูล Metadata ที่จำเป็น ซึ่งใส่ง่ายที่สุดในบรรดา 3 อย่างนี้เนื่องจากไมโครสต็อกทุกแห่ง จะไม่ได้กำหนดความยาวหรือจำนวนคำหรือประโยคใน Title ในกรณีที่เราไม่ชำนาญการคิดคำหรือคิดประโยคภาษาอังกฤษจริงๆ เราสามารถใส่คำศัพท์อะไรก็ได้ที่มีความหมายตรงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพเพียงสั้นๆ ก็ได้ ไมโครสต็อกบางแห่งเช่น Dreamtime จำกัดความยาวของ Title เอาไว้ที่ไม่เกิน 40 ตัวอักษร บางแห่งก็ไม่จำกัด ดังนั้นสำหรับ Title นี้ เราสามารถใช้คำได้ตั้งแต่ 1 คำไปจนถึงหลายๆ คำ แต่ไม่เกิน 40 ตัวอักษร เพื่อไม่ให้เกินเกณฑ์ของ Dreamstime ในทางปฏิบัติ ควรใช้สัก 3-7 คำก็เพียงพอเนื่องจากหากว่าสั้นเกินไป ก็จะเสียประโยชน์สำหรับไมโครสต็อกบางแห่ง ซึ่งกำหนดให้ Title มีผลต่อการค้นหาภาพเมื่อลูกค้าใส่คำค้นด้วยหากช่างภาพมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษพอจะใส่ประโยคที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ก็ควรใส่ลงไป จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นครับ

2. Description หรือ คำอธิบายภาพ

     การใส่คำอธิบายภาพมีรายละเอียดมากขึ้นกว่าการใส่ Title เนื่องจากมีไมโครสต็อกบางแห่ง กำหนดจำนวนคำขั้นต่ำสำหรับข้อมูลนี้เอาไว้ด้วยเช่น Dreamstime กำหนดว่า ต้องมีอย่างน้อย 5 คำขึ้นไป ส่วน Bigstockphoto กำหนดไว้ที่ 7 คำหรือมากกว่า ดังนั้น เพื่อให้มั่นใจว่า ภาพของเราสามารถส่งไปขายในไมโครสต็อกได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องเสียเวลามาแก้ไขหรือใส่ในขั้นตอนการ Submit เป็นรายภาพ ภาพทุกภาพของเรา จึงควรใส่ Description อย่างน้อย 7 คำทุกภาพ

     ช่างภาพบางคนอาจจะคิดว่าจะขายภาพในไมโครสต็อกเพียงสองสามแห่งหลักๆ เท่านั้น ซึ่งไม่บังคับจำนวน Description ขั้นต่ำ ดังนั้นใส่เพียงสามสี่คำก็พอ แต่สำหรับแนวคิดหรือคำแนะนำจากผม คิดว่าควรจะใส่ให้ครบ 7 คำขั้นต่ำเอาไว้ดีกว่า เป็นการเตรียมการณ์เผื่อไว้สำหรับอนาคต ธุรกิจไมโครสต็อกก็เหมือนธุรกิจทั่วไปและตัวเราบรรดาช่างภาพเอง ก็เหมือนคนทำธุรกิจทั่วไป สภาพการณ์ทางการตลาดและกลยุทธ์มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาในส่วนของไมโครสต็อกนั้น ก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งการเจริญเติบโตและการถดถอย ไมโครสต็อกอันดับท้ายๆ ในวันนี้ เราไม่รู้ว่าพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ขึ้นมาอยู่แถวหน้าของตลาดเมื่อไร ไมโครสต็อกชั้นนำในวันนี้อีกไม่ช้าก็อาจจะถูกเบียดไปอยู่กลางๆ ตาราง หรือเลิก หรือถูกควบรวมกิจการไปเมื่อใด ในส่วนของตัวช่างภาพเอง เราก็ไม่รู้ว่าต่อไปข้างหน้า เราเกิดนึกจะเปลี่ยนกลยุทธ์จากการขายภาพเฉพาะไมโครสต็อกหลักๆ ที่ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ มาเป็นการเพิ่มช่องทางการขายไปสู่ไมโครสต็อกเล็กๆ เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยไม่ให้เสียโอกาส หรือไม่ก็วันนี้เราอาจจะเป็นเพียงช่างภาพสต็อกมือสมัครเล่น ขายภาพเป็นงานเสริมสนุกๆ แต่ทำไปๆ เราอาจจะพัฒนาตัวเองไปถึงขั้นมืออาชีพ หรือสบช่องในการทำเต็มเวลาหรือมีคนช่วยส่งภาพจัดการภาพเพิ่มขึ้นมาในอนาคนอันไม่ไกล ทีนี้เราก็ย่อมจะเริ่มมองหาช่องทางใหม่ๆ เพิ่มเติมในการขายภาพอันมากมายของเรา การย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลภาพอาจจะเสียเวลามากโดยเฉพาะถ้าภาพพร้อมขายของเรา มีเพิ่มขึ้นเป็นหลักพัน หรือหลาย ๆ พันภาพหรือยิ่งกว่านั้น มีเป็นหมื่นๆ ภาพ การต้องมาไล่แก้ Metadata กันทุกๆ ภาพย่อมไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ๆ ยิ่งการคอยไปใส่ข้อมูลภาพแต่ละภาพในขั้นตอนการ Submit ขั้นสุดท้ายในไมโครสต็อกนั้น ยิ่งเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเข้าไปใหญ่อย่างแน่นอน

     Description หรือคำอธิบายภาพ มีความแตกต่างกับ Title อยู่พอสมควรคำอธิบายจะต้องมีลักษณะเป็น “ประโยค” ตามมาตฐานของประโยคภาษาอังกฤษทั่วไปบรรยายลักษณะของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพให้เข้าใจเพิ่มเติมได้ชัดเจน เช่นวัตถุสิ่งนั้นคืออะไร, ลักษณะการถ่ายเป็นอย่างไร, ใคร ทำอะไร ที่ไหน เป็นต้น การใส่คำอธิบายภาพ สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็สามารถนำคำประเภท A หรือ The เป็นต้นมาใส่ผสมลงไปได้ นับเป็น 1 คำเหมือนกัน เช่น A cat ก็นับเป็น 2 คำ The morning ก็นับเป็น 2 คำเป็นต้น ไวยากรณ์ที่ใช้ในประโยคนั้นถ้าใช้อย่างถูกต้องตามหลักการไวยากรณ์อังกฤษได้ก็จะดีมาก แต่ในทางปฏิบัติทั้งผู้ตรวจภาพและลูกค้าของไมโครสต็อกเอง ก็ทราบดีว่า ธุรกิจขายภาพออนไลน์เป็นธุรกิจที่ประกอบด้วยช่างภาพจากทั่วโลก มากมายหลายเชื้อชาติมีทั้งที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และไม่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นภาษาอังกฤษที่ใช้ จะผิดไวยากรณ์ไปบ้าง ดูเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์ไปบ้างก็ไม่ถือเป็นเหตุผลสำคัญในการรับหรือปฏิเสธภาพแต่อย่างใด ข้อสำคัญก็คือคำศัพท์แต่ละคำ จะต้องใส่ให้ถูกต้องตรงตามศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาภาพเพื่อที่จะอ่านแล้วไม่แปลหรือตีความหมายผิดไปเป็นอย่างอื่น ไมโครสต็อกบางแห่ง เช่น Freedigitalphotos.net มีบริการแก้ไขคำศัพท์หรือไวยากรณ์สำหรับภาพที่ผ่านการ Approved ให้ด้วย แต่ไมโครสต็อกส่วนใหญ่ ถ้าคุณภาพของไฟล์และคีย์เวิร์ดสมบูรณ์ก็มักจะปล่อยคำอธิบายภาพไว้ตามที่ช่างภาพได้ใส่ไปแม้ว่าจะไม่ถูกไวยากรณ์อย่างสมบูรณ์ก็ตาม

     Title กับ Description จะต้องไม่ใช้คำชุดเดียวกันทั้งหมดเพราะระบบของไมโครสต็อกบางแห่งจะไม่ยอมรับ เช่นของ Dreamstime เป็นต้นจะต้องให้มีความแตกต่างกันอย่างน้อย 1 ตัวอักษร หรือ 1 คำ จึงจะทำการ Submit ได้ ควรระวังในข้อนี้ด้วยครับ บางคนสงสัยว่าคลิก Submit เท่าใดไม่ผ่านสักทีอาจจะเกิดจากการใส่สองอย่างนี้ด้วยคำหรือประโยคเหมือน ๆ กันนะครับ

      เคล็ดไม่ลับอีกอย่างหนึ่งในการใส่คำอธิบายภาพก็คือ ไมโครสต็อกบางแห่ง ให้ความสำคัญกับคำในช่องคำอธิบายภาพและชื่อภาพเมื่อมีการค้นหาภาพด้วยนะครับ คือค้นคำทั้งในคีย์เวิร์ด และมาค้นในคำอธิบายภาพหรือชื่อภาพด้วย ดังนั้น เพื่อให้เราได้ประโยชน์จากการค้นหาในลักษณะนี้ ให้เราพยายามเขียนคำอธิบายภาพและชื่อภาพ โดยการเอาคีย์เวิร์ดหลักๆ ของภาพนั้นๆ มาใช้ เพื่อให้โปรแกรมค้นหา ได้เห็นคำหลักซ้ำอย่างน้อย 2 จุด ซึ่งจะเป็นการบอกกับ Bot ของโปรแกรมค้นหาว่า การที่เรามีคำค้นคำนั้นอยู่สองจุด อนุมานได้ว่า ภาพของเราเกี่ยวข้องอย่างมาก หรือมีเนื้อหาตรง มีเนื้อหาเน้นคีย์เวิร์ดคำนั้น ซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับที่บรรดามืออาชีพเขาใช้กันอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม อย่าเด็ดขาดที่จะพยายามใส่คีย์เวิร์ดหลักของภาพเราลงไปในชื่อภาพหรือคำอธิบายภาพในลักษณะเป็นคำๆ เหมือนกับที่ใส่ไว้ในชุดคีย์เวิร์ด ให้ใส่เฉพาะเป็นประโยคเพื่ออธิบายภาพเท่านั้น ประโยคจะผิดบ้างถูกบ้าง ไวยากรณ์จะผิดบ้างถูกบ้างก็ไม่เป็นไร อย่าจงใจใส่แบบที่ว่าพอเห็นแล้วรู้ได้เลยว่าเจตนาใส่เป็นคำๆ เพื่อโกงระบบให้เข้าใจผิดเรื่องการแสดงผล ถ้าทำแบบนี้ ส่วนใหญ่จะไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจ หรือว่าจังหวะดีๆ อาจจะหลุดรอดสายตาคนตรวจไปได้บ้างในขั้นตอนการส่งตรวจ แล้วเขาไปขาย แต่ไม่ช้าไม่นานมีการตรวจพบ หรือลูกค้าร้องเรียนเข้าไปว่าเราอธิบายภาพแบบเจตนาโกง อาจจะโดนข้อหาทำ Spam Title ได้ครับ อาจจะโดนลบภาพ หรือหนักๆ อาจจะถึงขั้นปิดแอคเคาท์ได้ครับ

3. Keywords หรือ คำค้น

     สำหรับข้อมูล Metadata ที่จำเป็นหัวข้อนี้คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมมากนักเพราะเป็นสิ่งที่ช่างภาพสต็อกทุกคนจะต้องฝึกการหาคำ การใส่คำให้ชำนาญอยู่แล้วประเด็นสำคัญหลัก ๆ สำหรับการใส่คีย์เวิร์ดก็คือ จะต้องใส่ให้ภาพแต่ละภาพ ไม่น้อยกว่า 7 คำ และไม่เกิน 50 คำ เนื่องจากว่า ไมโครสต็อกบางแห่ง รับเฉพาะภาพที่มีคีย์เวิร์ด 7 คำหรือมากกว่า ส่วนไมโครสต็อกบางแห่ง (เช่น Shutterstock ไมโครสต็อกอันดับหนึ่งของโลก) ต้องการคีย์เวิร์ดหรือคำค้นนี้ไม่เกิน 50 คำ ดังนั้นคีย์เวิร์ด 7-50 คำที่อยู่ในภาพ จึงสามารถนำไปส่งขายที่ไมโครสต็อกแห่งใดก็ได้

     มาถึงคำถามต่อไปสำหรับช่างภาพสต็อกมือใหม่ ช่างภาพสต็อกที่ส่งภาพขายออนไลน์เป็นประจำอยู่แล้วคงไม่มีปัญหาในการใส่ข้อมูล Metadata ที่จำเป็นเหล่านี้แต่สำหรับช่างภาพหรือนักถ่ายภาพที่เพิ่งจะเริ่มสนใจการขายภาพออนไลน์ อาจจะมีบางท่านสงสัยว่าเขาใส่ข้อมูลเหล่านี้กันอย่างไร วิธีการใส่ Metadata เหล่านี้ สามารถใช้โปรแกรมจัดการหรือตกแต่งภาพต่างๆ หลาย ๆ โปรแกรมใส่ได้ตามความถนัดของแต่ละคน ในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเฉพาะการใส่ด้วยโปรแกรมที่ผมถนัดและใช้งานมากที่สุดคือโปรแกรม Lightroom ครับ

การใส่ Metadata ที่จำเป็น ด้วยโปรแกรม Lightroom

     จะมีอยู่สองประเภทหลักๆ คือ การใส่ Metadata ทีละภาพ กับการใส่แบบเป็นชุดหลาย ๆ ภาพพร้อมกัน ในการใส่ทีละภาพนั้นจะต้องใส่ดังนี้ครับ

     เปิดภาพที่จะใส่ Metadata เลือก Mode การทำงานเป็น Library (ถ้าเลือก Mode อื่น ๆจะใส่ข้อมูลนี้ไม่ได้)  


             ช่องสำหรับใส่ Title กับ Description จะอยู่ติดกัน ข้อสังเกตก็คือ ในโปรแกรม Lightroom จะไม่ใช้คำว่า Description แต่จะใช้คำว่า Caption แทน ซึ่งจะเป็นสิ่งเดียวกันครับใส่คำอธิบายภาพในช่องนี้ได้เลย 


        ส่วน Keywords หรือคำค้นที่ใช้สำหรับการค้นหาภาพนั้น จะอยู่ในช่องใต้คำว่า Keywording เราจะพิมพ์ใส่ทีละคำหรือว่าจะ Copy มาจากที่อื่นแล้ว Paste ลงไปในช่องนี้ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด

      ส่วนช่องอื่นๆ นั้น ใครจะใส่อะไรเพิ่มเติมก็ตามถนัดและต้องการได้เลยครับ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

      สำหรับการใส่ Metadata ให้กับภาพชุดที่มีเนื้อหาเดียวกันต้องการข้อมูลภาพเหมือน ๆ กันครั้งละ 2 ภาพหรือมากกว่า ก็ทำดังนี้ครับ เลือก Mode การทำงานเป็น Library เหมือนเดิม จากนั้นคลิกเลือกภาพชุดที่ต้องการใส่ข้อมูล เหมือนกับการเลือกภาพหรือไฟล์หลาย ๆไฟล์ในโปรแกรมทั่วไป


          เมื่อได้ภาพชุดที่ต้องการครบแล้วก็คลิกที่ Sync (ตามลูกศรชี้ในภาพ) ก็จะปรากฏหน้าต่างขาว ๆ ขึ้นมา ช่องที่เราจำเป็นต้องใส่ก็จะอยู่ตามที่ล้อมกรอบไว้ในภาพครับ จากนั้นก็คลิกที่ Synchronize ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยสำหรับการใน Metadata ที่จำเป็นส่วนช่องอื่น ๆ ที่เหลือ ลองคลิกดูได้ ถ้าอยากใส่อะไรก็ใส่ไปตามใจชอบอะไรที่ไมโครสต็อกแห่งใดไม่ต้องการ พวกเขาก็ตัดออกเอง แต่สามอย่างนี้ ต้องใส่ให้ครบเสมอ ได้ใช้แน่นอนครับ

ใส่คีย์เวิร์ดให้ภาพสต็อก : ทิป...

ใส่คีย์เวิร์ดให้ภาพสต็อก : ทิปส์และเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องรู้

  การใส่คีย์เวิร์ดเป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญในขั้นตอนการเตรียมภาพของคุณเพื่อส่งขาย ภาพโดย DaLiu มาดูกันว่า 10 คนขายสต็อกระดับเซียนใส่คีย์เวิร์ดกันยังไงให้เป็นงานง่าย ไม่ทำตัวเองให้เหนื่อย แต่แน่ใจได้ว่าภาพของพวกเขายังคงถูกลูกค้าค้นหาเจอในท่ามกลางภาพคู่แข่งจำนวนมากมายมหาศาล “คนขายสต็อกจำนวนมากใส่คีย์เวิร์ดกันแบบลวกๆ เอาเร็วเข้าว่า และมักคิดว่าขั้นตอนนี้เอาไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการภาพ” DaLiu ชัตเตอร์สต็อกคอนทริบิวเตอร์และช่างภาพจากกรุงปราก บอกกับเรา “แต่…เชื่อผมเถอะผมขอบอกว่าอย่างนี้...การหาและใส่คีย์เวิร์ดนั้นสำคัญกว่าอะไรทั้งหมด สำคัญกว่าขั้นตอนอื่นๆ ที่คุณทำในขั้นตอนการเตรียมงานแต่ละครั้ง ดังนี้ ใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่าและพยายามหาคำและวลีที่ตรงกับเนื้อหาที่สุดมาอธิบายภาพของคุณ”

15 ประเภท ภาพ stock ยอดนิยม ข้...

15 ประเภท ภาพ stock ยอดนิยม ข้อมูลจาก shutterstock

มาดูกันว่าภาพสต็อกโฟโต้ 15 แบบที่ได้รับความนิยม ลูกค้าค้นหากันมาก และจะช่วยให้พอร์ตของคุณกลายเป็นพอร์ตที่มียอดขายดี มีอะไรบ้าง ช่างภาพทั่วโลกมีความยินดี เราได้รวบรวมลิสต์รายการภาพสต็อกที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับถ่ายส่งสต็อก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก ที่ชัตเตอร์สต็อก เราค้นคว้าและวิเคราะห์ลึกลงไปอย่างละเอียดถึงแนวโน้มความนิยมภาพต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้สร้างสรรค์ภาพซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าของพวกเราและบอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุด

Model Release และ Property Rel...

Model Release และ Property Release แบบที่ใ้ช้ส่งภาพขายออนไลน์ได้ทุกเว็บ

          ปัญหาอย่างหนึ่งของการส่งภาพไปขายออนไลน์ที่มี "คน" อยู่ในภาพ คือต้องมีการแนบสิ่งที่เรียกว่า "Model Release" ไปด้วย ถ้าไม่แนบ ก็จะไม่สามารถส่งผ่านได้ อ่านหลักเกณฑ์การกรอก Model Release ได้ ที่นี่ ครับ...

วิธีเปลี่ยนวิธีการรับเงินเป็น...

วิธีเปลี่ยนวิธีการรับเงินเป็น Payoneer ในเว็บ 123RF

          ช่วงหลังจากต้นปี 2020 มานี้ คนขายภาพออนไลน์ หรือ Contributor ชาวไทย ได้เปลี่ยนวิธีการรับเงินค่าขายภาพในเว็บต่างๆ จากเดิมที่เคยใช้อยู่ มาเป็น Payoneer กันมากขึ้นขึ้น เนื่องจากข้อดีหลาย ๆ อย่างของตัวแทนรับเงินออนไลน์แห่งนี้ที่มีเหนือคู่แข่ง...

วิธีสมัครรับเงินด้วย Payoneer...

วิธีสมัครรับเงินด้วย Payoneer เพย์โอเนียร์  พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุด

          ไม่ว่าจะขายภาพออนไลน์ หรือทำการค้าขายออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง เมื่อมีรายได้เป็นเงินต่างประเทศ และต้องการจะโอนเข้ามาเป็นเงินไทยในบัญชีธนาคารของเรา ทุกวันนี้จะนิยมใช้ตัวกลางในการโอนเงินระหว่างประเทศกันครับ สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา Payoneer ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับจ่ายเงินระหว่างประเทศระดับแนวหน้า ที่พิเศษคือ ณ ปัจจุบันนี้ Payoneer ถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่สามารถให้เรทในการแลกเปลี่ยนได้มากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ...

31 ขั้นเอาชนะความกลัวในการถ่าย...

31 ขั้นเอาชนะความกลัวในการถ่ายภาพแนวสตรีท

                ตัวผมเอง (ผู้เรียบเรียง) โดยพื้นฐานแล้ว ไม่ใช่นักถ่ายภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพแนว Street Photography และกล่าวได้ว่า มีความรู้และประสบการในการถ่ายภาพแนวนี้น้อยมาก โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบถ่ายภาพในแนวปลีกวิเวก การไปยังสถานที่ที่ปราศจากผู้คนเป็นสิ่งที่ผมปรารถนามากกว่าการถ่ายภาพในที่มีคนมากๆ การถือกล้องไปถ่ายผู้คนหรือเหตุการณ์ที่เกิดบนท้องถนน เป็นประสบการณ์ที่แทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยกับตัวผม

ข้อดีของการเป็นนักขายภาพและนัก...

ข้อดีของการเป็นนักขายภาพและนักสร้างสรรค์ภาพออนไลน์

บทความโดย พล ศิรพล (Papacool Siricharattakul) 1.การเป็นนัก ขายภาพ และ นักสร้างสรรค์ภาพออนไลน์ ทำให้เรามีอิสระ ในการกำหนดกิจวัตรประจำวันในชีวิต รวมถึงช่วงเวลาในการทำงานได้เอง โดยไม่ต้องเข้างาน 9 โมงเช้าและเลิกงาน 5 โมงเย็น ตามแบบฉบับเดิมอีกต่อไป 2.การเป็นนักขายภาพ และ...

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในเส้น...

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในเส้นทางนักขายภาพออนไลน์

บทความโดย พล ศิรพล (Papacool Siricharattakul)           มีเพื่อนๆ สมาชิกหลายๆ ท่านถามกันเข้ามาว่า ผมมีวิธีการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนักขายภาพ วันนี้ผมเลยขอรวบรวมเอาประสบการณ์ที่ตนเองมี และคิดว่าคงมีประโยชน์ต่อนักขายภาพมือใหม่และผู้ที่ขายอยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย แต่ต้องบอกก่อนว่า บทความนี้ไม่ได้บอกเล่าถึงเทคนิคการถ่ายภาพ ไม่ได้บอกเล่าถึงเทคนิคการขาย และไม่ได้บอกเทคนิคอะไรเกี่ยวกับภาพถ่ายเลย แต่สิ่งที่ผมหวังให้ทุกๆ ท่านได้รับจากบทความนี้คือ “กำลังใจ”...

ธุรกิจคุณไปได้สวย ปลอดภัยไร้กั...

ธุรกิจคุณไปได้สวย ปลอดภัยไร้กังวล ด้วยภาพลิขสิทธิ์แท้ จาก Shutterstock

สำหรับผู้ต้องการซื้อภาพออนไลน์ Stock photo ถูกลิขสิทธิ์ ขอแนะนำเว็บไซต์ขายภาพออนไลน์อันดับ 1 ของโลก คุณภาพสูง ราคาประหยัด ซื้อสะดวก ใช้งานสบายใจ www.shutterstock.com

ขายภาพออนไลน์ ภาพคนขายดี เริ่ม...

on 05 กุมภาพันธ์ 2557
ขายภาพออนไลน์ ภาพคนขายดี เริ่มจากคนใกล้ตัวได้เลยไม่ต้องคิดมาก

             เรื่องราวในตอนนี้ เป็นสิ่งที่ผมเองถือว่าได้ทำมานานมาแล้ว แต่ยังไม่เคยนึกจะเอามาเขียนเป็นบทความเล่าสู่กันฟัง หรือเอาแนวคิดวิธีการต่างๆ มาฝากกันสักที ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีประโยชน์มากๆ สำหรับนักถ่ายภาพสต็อกทั่วไป สาเหตุที่ได้นำมาเขียนในครั้งนี้ ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานสัมมนา “Thai Stock Photographer Meeting & Seminar” ที่ผมได้จัดไปเมื่อวันที่เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน...

สารพันวิธีคิด พิชิตภาพที่อยากไ...

on 05 กุมภาพันธ์ 2557
สารพันวิธีคิด พิชิตภาพที่อยากได้

                 สำหรับนักถ่ายภาพ หลาย ๆ คนคงเคยมีประสบการณ์คิดอยากจะถ่ายภาพบางอย่าง ประมาณว่ามีจินตนาการ มีความต้องการอยู่ในหัวแล้ว แต่มีเหตุผล มีปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ไม่ได้ถ่ายภาพนั้น แล้วมานั่งเสียดายภายหลัง โดยเฉพาะปัจจัยนั้นเกิดจากตัวเอง ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยจริง ๆ...

9 วิธีถ่ายภาพวัตถุเป็นกลุ่มให้...

on 04 กุมภาพันธ์ 2557
9 วิธีถ่ายภาพวัตถุเป็นกลุ่มให้ดูเด่น

                  มีมือใหม่หัดถ่ายภาพคนหนึ่งที่สนใจการขายภาพออนไลน์ ถามผมเกี่ยวกับภาพจำนวนหนึ่งของผมที่มีขายอยู่ในไมโครสต็อก ถึงวิธีคิดหรือวิธีการถ่ายภาพนั้นอย่างไรจึงออกมาในลักษณะที่เขาคิดว่า ตัวเขาเองพยายามถ่ายภาพลักษณะนั้นอยู่บ่อยครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะได้ภาพที่ยังไม่เป็นอย่างที่อยากได้เหมือนที่เห็นจากภาพตัวอย่างดังกล่าว หรือจากภาพของนักถ่ายภาพท่านอื่นๆ ที่เคยเห็น เขาบอกว่า ดูเหมือนจะถ่ายง่าย แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ง่ายนัก คำถามนี้ถามสั้น แต่เวลาตอบยากมาก

Wide angle ถ่ายภาพให้กว้างอย่า...

on 04 กุมภาพันธ์ 2557
Wide angle ถ่ายภาพให้กว้างอย่างใจคิด

              ในตอนนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่อง การถ่ายภาพให้ดู "กว้าง" ว่าพอจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง บางคนก็บอกว่า ถ่ายภาพมุมกว้างก็ไม่ยาก ใช้เลนส์กว้างๆ ถ่ายไปเดี๋ยวมันก็กว้างไปเอง อันนั้นก็ไม่เถียงครับ ยอมรับว่ามีส่วนถูกอยู่มาก แต่ในบางกรณีก็ไม่ทั้งหมด หลายๆ คนเจอปัญหาที่ว่า มีเลนส์มุมกว้างมากๆ แต่เวลาดูภาพที่ถ่ายมา มันรู้สึกว่ากว้างแบบ "ไม่สุด" หรือกว้างแบบไม่ได้ใจเสียที...

Timing จังหวะที่ชอบ เวลาที่ใช่

on 03 กุมภาพันธ์ 2557
Timing จังหวะที่ชอบ เวลาที่ใช่

              การเริ่มต้นเป็นนักถ่ายภาพของแต่ละคน มีที่มาไม่เหมือนกัน บางคนมีโอกาสจับกล้องมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ทำให้รู้สึกชอบการถ่ายภาพ บางคนนึกชอบขึ้นมาภายหลังก็ซื้อกล้องหัดถ่ายภาพเลย ผมเองเริ่มต้นการเป็นนักถ่ายภาพแตกต่างจากสองประเภทที่กล่าวมาคือ เริ่มต้นรู้สึกชอบการถ่ายภาพมานานหลายปี กว่าจะได้กดชัตเตอร์บันทึกภาพแรกในชีวิต ก่อนจะได้สัมผัสกล้อง SLR ตัวเป็นๆ นั้น ผมพยายามเสาะหาหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาอ่าน จำนวนมากเท่าที่จะหาได้ในสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัด อ่านเรื่องดูภาพไปเรื่อยๆ  ในจำนวนหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่ผมเคยอ่านนั้น มีอยู่เล่มหนึ่งที่ได้อ่านเมื่อประมาณก่อนปีพ.ศ.2530

Before and After

on 03 กุมภาพันธ์ 2557
Before and After

              นักถ่ายภาพที่ชอบการถ่ายภาพแนวธรรมชาติและท่องเที่ยวโดยทั่วไป คงจะรู้และเข้าใจตลอดถึงทำใจยอมรับได้ว่า ไม่ใช่ทุกครั้งไม่ใช่ทุกทริปไม่ใช่ทุกสถานที่ ที่เราจะมีโอกาสได้ภาพสวยถูกใจหรือตรงตามความต้องการ หรือว่าดูดีเหมือนกับภาพที่เคยเห็นคนอื่นๆ เขาถ่ายกันตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายภาพณสถานที่จริง มีปัจจัยมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะได้ภาพสวยหรือไม่สวยสำหรับการออกไปถ่ายภาพแต่ละครั้ง เช่นสภาพอากาศโดยรวมอาจจะแย่มาก ไม่เอื้ออำนวยให้ถ่ายภาพในรูปแบบที่ต้องการได้

Post-processing นั้น สำคัญฉะนี...

on 02 กุมภาพันธ์ 2557
Post-processing นั้น สำคัญฉะนี้

             นักถ่ายภาพแต่ละช่วงอายุ แต่ละประสบการณ์ แต่ละฐานะ มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพไม่เหมือนกัน ช่วงที่ผมเริ่มต้นสนใจการถ่ายภาพใหม่ๆ สมัยยังเป็นวัยรุ่นตอนต้น (นานมากแล้วครับ) ซึ่งขณะนั้นการถ่ายภาพยังใช้กันเฉพาะฟิล์มสไลด์กับฟิล์มเนกาตีฟเป็นหลัก คอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนทั่วไป และโปรแกรมตกแต่งภาพเท่าที่ผมทราบก็เป็นสิ่งที่เข้าใจว่ายังไม่เกิดขึ้นในโลกในขณะนั้น สำหรับนักถ่ายภาพมือใหม่เช่นผม (และนักถ่ายภาพทั่วไปอีกเกือบร้อยละร้อย) การถ่ายภาพนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีจะเสียก็ต้องยึดหลัก...

Long Shutter Speed Exposure ช้...

on 02 กุมภาพันธ์ 2557
Long Shutter Speed Exposure ช้าแต่ชัวร์ สไตล์คนถ่าย Stock

    ในฐานะคนถ่ายภาพแนวท่องเที่ยว ที่ไม่ได้เป็นนักถ่ายภาพแบบยึดเป็นอาชีพ สถานที่ถ่ายภาพของผมโดยปกติ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐานที่ประชนทั่วไปนิยมท่องเที่ยวกัน ไม่ใช่สถานที่พิเศษที่ต้องดั้นด้นไปถ่ายเพื่อหาความแปลกแตกต่างแบบสุดๆ หลีกหนีความซ้ำซากจำเจแบบไปบุกเบิกกันใหม่ เหมือนที่บรรดาเหล่ามืออาชีพจริงๆ เขาทำกัน นานๆ ครั้งจึงจะมีทริปพิเศษสักหน ด้วยความที่มักจะได้ถ่ายภาพสถานที่ที่คนอื่นเขาถ่ายกันแล้วเยอะแยะมากมาย บ่อยครั้งที่ต้องถ่ายภาพสิ่งที่เรียกว่า มุมมหาชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพื่อไม่ให้ดูเหมือนๆ กับภาพของคนอื่นๆ อีกมากมายเกินไป หลายๆ ครั้งผมจึงต้องพยายามหาวิธีถ่ายภาพให้สถานที่พื้นๆ...

Composition หัวใจหลักของภาพสวย

on 01 กุมภาพันธ์ 2557
Composition หัวใจหลักของภาพสวย

                  ภาพถ่ายหนึ่งภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพที่สวยหรือไม่สวย น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจ ล้วนแต่มีรายละเอียดต่างๆ มากมายมาประกอบรวมกันเข้า ทั้งที่มองเห็นอยู่ในตัวภาพและแนวคิดเบื้องหลังที่เกิดภาพนั้นขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพที่สวยงามดูน่าสนใจ ก็จะยิ่งมีรายละเอียดที่ว่านั้นมากยิ่งขึ้น ข้อแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่งระหว่างภาพที่ดูธรรมดากับภาพที่ดูสวยงามน่าสนใจ ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Composition หรือองค์ประกอบภาพ สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ภาพถ่ายแต่ละภาพถูกตัดสินว่าเป็นอย่างไรจากความรู้สึกของผู้ดูภาพ แม้ว่าการถ่ายภาพจะเป็นงานศิลปะที่จินตนาการถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่หลักการหรือกฎพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะใช้จินตนาการได้อย่างอิสระเต็มที่ วาทกรรมสวยหรูดูดีมีระดับ ประเภท...

ภาพขาวดำกับการขายออนไลน์

ภาพขาวดำกับการขายออนไลน์

                ช่วงที่ผมเริ่มรู้สึกว่าชอบการถ่ายภาพใหม่ๆ ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นยังไม่มีกล้องเป็นของตัวเอง  ภาพแนวขาวดำ เป็นหนึ่งในรูปแบบภาพถ่ายที่มีความรู้สึกชอบมากเป็นพิเศษ แม้จะไม่มีสีสันอื่นใดอยู่ในภาพ แต่ภาพประเภทนี้ที่ผ่านการถ่ายและจัดการด้วยเทคนิคที่ถูกต้องก็ยังคงให้ความรู้สึกที่มีพลังได้เป็นอย่างดี เมื่อหลายปีที่แล้ว ในยุคที่อินเตอร์เน็ตและ Google ยังไม่ใช่สิ่งสามัญประจำบ้านอย่างปัจจุบันนี้ ช่องทางที่จะมีโอกาสได้ดูภาพถ่ายสวยๆ มีอยู่ไม่กี่วิธี หนึ่งในนั้นคือดูจากนิตยสารเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ราวๆ เกือบยี่สิบปีที่แล้ว ผมได้เห็นภาพขาวดำชุดหนึ่งที่ติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นภาพอุทยานแห่งชาติ Yosemite ในสหรัฐอเมริกา...

« »

Credentials ที่บางครั้ง Shutterstock ขอเมื่อเราส่งภาพ Editorial คืออะไร

06 กรกฎาคม 2557
Credentials ที่บางครั้ง Shutterstock ขอเมื่อเราส่งภาพ Editorial คืออะไร

            ในช่วงหลังๆ มานี้ เวลาเราถ่ายภาพเหตุการณ์ในงานหรืออีเว้นท์ต่างๆ ส่งไปขายออนไลน์แบบ Editorial ใน Shutterstock หลายๆ คนมักจะได้รับอีเมลตอบมาพร้อมกับการร้องขอสิ่งที่เรียกว่า Credentials ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีการถามหาสิ่งนี้ ทำให้หลายๆ คนถึงกับงง เพราะว่าไม่เคยรู้ว่าต้องใช้สิ่งนี้มาก่อน ไม่ต้องแปลกใจครับ กติกาต่างๆ มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมอ...

Shutterstock Keyword Suggestions Tool

20 กรกฎาคม 2557
Shutterstock Keyword Suggestions Tool

            บทความนี้ ถือเป็นบทความที่ Update เนื้อหาในหนังสือ "แชะ!!...รวยทะลุเลนส์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม" เกี่ยวกับเรื่องเว็บสำหรับหาคีย์เวิร์ดมาใส่ให้กับภาพของเราก่อนที่จะส่งเข้าไมโครสต็อก แต่เดิมในหนังสือ ผมแนะนำเว็บของ Yuri Arcurs ปรมาจารย์แห่งวงการขายออนไลน์ ซึ่งตอนที่เขียนต้นฉบับนั้น ยูริยังคงขายภาพในไมโครสต็อกแบบปกติอยู่...

ShutterTalk Thailand 2

30 กรกฎาคม 2557

  ShutterTalk Thailand #2 เวิร์คช็อปเพื่อคนขายภาพจาก Shutterstock Shutterstock เว็บไซต์ขายภาพออนไลน์อันดับหนึ่ง 1 ของโลก ได้มองเห็นความเติบโตอย่างก้าวกระโดดของคนขายภาพออนไลน์ชาวไทย ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ จึงได้ร่วมกับ StockPhotoThailand จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา Thai Contributors หรือคนขายภาพชาวไทยของเราให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง จากเดิมที่เคยก้าวหน้าไปมากอยู่แล้ว...

มือใหม่ต้องอ่าน! คู่มือความสำเร็จสำหรับช่างภาพออนไลน์ไทย ไทยเวอร์ชั่น

17 ตุลาคม 2557
มือใหม่ต้องอ่าน! คู่มือความสำเร็จสำหรับช่างภาพออนไลน์ไทย ไทยเวอร์ชั่น

        ด้วยความภาคภูมิอย่างที่ยิ่งที่จะนำเสนอครับ ครั้งแรกที่ผมเห็นคู่มือฉบับนี้ เป็นภาษาอังกฤษอยู่ในเว็บชัตเตอร์สต็อกเมื่อหลายเดือนก่อน ผมอ่านแล้วคิดว่าเป็นคู่มือที่มีประโยชน์มากสำหรับคนขายภาพออนไลน์ทุกแนว ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ ผมอยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนขายภาพออนไลน์ชาวไทยของเรา ได้มีโอกาสอ่านคู่มือเล่มนี้กันทุกคน ผมจึงได้ขอกับทางชัตเตอร์สต็อกว่า ผมขอเอามาแปลเป็นภาษาไทยให้อีกภาษาหนึ่งได้ไหม ไม่คิดค่าแปล ขอแค่ให้อนุญาตเท่านั้น ที่เหลือผมจัดการเอง

วิธีขายภาพที่ Shutterstock ในรูปแบบบริษัท

19 มีนาคม 2558
วิธีขายภาพที่ Shutterstock ในรูปแบบบริษัท

            ชัตเตอร์สต็อกสามารถรับภาพ/คลิปวิดีโอ/คลิปเสียง และชำระเงินไปยังผู้ขายภาพที่เปิดบัญชีเป็นชื่อบริษัทได้ โดยคุณต้องจัดส่งเอกสารที่จำเป็น ซึ่งออกโดยประเทศของผู้สมัครขายภาพ ที่สามารถระบุได้ว่าคุณเป็นเจ้าของในธุรกิจหรือบริษัทนั้น เอกสารแต่ละชนิดต้องเป็นเอกสารของทางราชการที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ในกรณีเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ใบรับรองการจดทะเบียนภาษีแบบต่างๆ ที่เราจด เป็นต้น ซึ่งก็ใช้เอกสารคล้ายๆ กับเวลาเราไปทำธุรกรรมอะไรในประเทศไทยในนามบริษัทตามปกตินั่นแหละครับ

การส่งไฟล์วิดีโอคลิป ขายใน Shutterstock

27 สิงหาคม 2560
การส่งไฟล์วิดีโอคลิป ขายใน Shutterstock

          การขายคลิปวิดีโอใน Shutterstock เริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นช่วงหลัง ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ตลาดผู้ซื้อเริ่มมีการใช้งานภาพเคลื่อนไหวแทนหรือเสริมงานภาพนิ่งมากขึ้นในการผลิตชิ้นงาน, อุปกรณ์ถ่ายภาพที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ง่ายและมีคุณภาพสูงมีราคาต่ำลง, ราคาขายคลิปวิดีโอต่อครั้งสร้างรายได้ให้กับ Contributor ได้มากกว่าภาพนิ่งโดยเฉลี่ย ฯลฯ ทำให้คอนทริบิวเตอร์จำนวนมาก ที่ไม่เคยขายคลิปวิดีโอมาก่อน พากันเข้ามาสู่ช่องทางการขายเนื้อหาประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น เรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นของเรื่องดังกล่าวกันครับ

การเขียน Title ที่ถูกต้องสำหรับส่งภาพใน Shutterstock

08 สิงหาคม 2560
การเขียน Title ที่ถูกต้องสำหรับส่งภาพใน Shutterstock

          ไตเติ้ลหรือคำอธิบายภาพที่ยอดเยี่ยมนั้นต้องมีความโดดเด่นและใส่รายละเอียดให้ชัดเจน ให้มีลักษณะที่อ่านแล้วเหมือนเป็นประโยคหรือวลีสั้นๆ ไม่ใช่แค่เพียงเอาคำเป็นคำๆ มาเรียงต่อกัน เทคนิคง่ายๆ ในการคิดไตเติ้ลคือให้คิดว่าคุณกำลังเขียนพาดหัวข่าวให้กับภาพนั้นๆ ของคุณ และพยายามตอบคำถามหลักๆ ให้ได้ว่าในภาพนั้น ใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน และทำทำไม พยายามอธิบายและใช้คำที่อธิบายอารมณ์หรือความรู้สึกในภาพนั้นๆ...

จงศรัทธาในความสามารถของตัวคุณเอง

13 เมษายน 2558
จงศรัทธาในความสามารถของตัวคุณเอง

เรียบเรียงจาก http://www.shutterstock.com/panorama/story/komaintechanadta/           โกเมน เตชะนัดตา ใช้ชื่อในการขายภาพออนไลน์ Doggygraph สร้างสรรค์งานภาพวาดที่มีสีสันโดดเด่นสะดุดตาสำหรับใช้งานทั้งประเภท Editorials, งานโฆษณา, หนังสือ และสื่ออื่นๆ ผลงานของเขาเน้นรูปแบบแนวโครงร่างหรือแผนผังสถาปัตยกรรม และแนวดูสบายในสไตล์การ์ตูนเด็กที่ฉายทางโทรทัศน์ในเช้าวันหยุด อย่างไรก็ตาม งานของเขาไม่ได้มีอิทธิพลมาจากโทรทัศน์ แต่มาจากบ้านเกิดของเขา เชียงใหม่ ประเทศไทย

วิธีการกดเบิกเงินค่าขายภาพจากเว็บ Depositphotos.com

03 มีนาคม 2562
วิธีการกดเบิกเงินค่าขายภาพจากเว็บ Depositphotos.com

www.depositphotos.com เป็นเว็บขายภาพอีกแห่งหนึ่งที่มียอดขายภาพเป็นที่น่าพอใจ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และความน่าเชื่อถือของเว็บอยู่ในระดับที่สูงมาโดยตลอด ขั้นตอนการอัปโหลดภาพก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไป แต่ขั้นตอนการเบิกเงินจะค่อนข้างชวนให้งงอยู่สักนิดสำรับคนที่จะกดเบิกครั้งแรกเมื่อมีรายได้ครบ 100 USD คือหลายท่านจะหาปุ่มกดเบิกไม่เจอ วันนี้จะนำวิธีการกดเบิกเงินค่าคอมมิชชั่นจากเว็บนี้มาฝากกันครับ เว็บนี้ใครมีเวลาว่างและอยากลองขยายหน้าร้านจากเว็บหลัก ก็น่าสนใจมากน่าลองครับ

วิธีทำเงินด้วยภาพจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณ

11 เมษายน 2562
วิธีทำเงินด้วยภาพจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณ

มาดูเคล็ดลับเบื้องหลังในการใช้ทักษะการถ่ายรูปเพื่อทำเงินสร้างรายได้ด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในโลก ก็ทำเงินได้ ทุกวันนี้ มีโอกาสสำหรับคนทั่วโลกที่จะทำเงินจากทุกๆ ที่ที่พวกเขาไป คำตอบอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่พกไปในกระเป๋าของคุณทุกที่อยู่แล้ว  ด้วยคุณภาพกล้องของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมา โอกาสในการทำเงินจากภาพของคุณก็มากขึ้นกว่าแต่ก่อนตามไปด้วย ที่ Shutterstock เราได้พัฒนาแอพสำหรับโทรศัพท์มือถือ ทั้ง IOS และ Android เพื่อรองรับโอกาสของคุณในเรื่องนี้ เราต้องการทำให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดสำหรับคุณที่จะทำเงินจากการท่องเที่ยวหรือเดินทางไปยังที่ต่างๆ ของคุณ ตอนนี้คุณอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า...

ทำเงินจากภาพ Stock photo ในวันหยุดของคุณ

21 เมษายน 2562
ทำเงินจากภาพ Stock photo ในวันหยุดของคุณ

เรียนรู้จากมืออาชีพถึงวิธีการถ่ายภาพ สำหรับพอร์ตฟอลิโอสต็อกแนววันหยุดพักผ่อนของพวกเขา ที่ทั้งละเอียดลออและสมจริง ในขณะที่ยังคงมีความสุขกับวันหยุดของพวกเขาไปในเวลาเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว คนประมาณ 100 ล้านคนวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดในปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และนั่นหมายความว่าธุรกิจจำนวนมากต่างก็มองหาภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อไปใช้ในงานการตลาดของพวกเขา จากตัวแทนนำเที่ยว ไปถึงโรงแรม ไปจนถึงนิตยสารเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ และอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้นในปัจจุบันเป็นวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับแบรนด์ต่างๆ ที่จะค้นหาภาพในธีมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของครอบครัว

10 ทิปส์ ในการสร้างคีย์เวิร์ดและไตเติ้ลที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพของคุณ

07 กุมภาพันธ์ 2563
10 ทิปส์ ในการสร้างคีย์เวิร์ดและไตเติ้ลที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพของคุณ

          การใส่คีย์เวิร์ดหรือคำค้น และ คำอธิบายภาพที่แม่นยำตรงกับภาพ สร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อคุณขายภาพของคุณในช่องทางเว็บขายภาพออนไลน์ การใส่คีย์เวิร์ดและคำอธิบายภาพที่แม่นยำมีประสิทธิภาพลงไปในภาพถ่าย, ภาพวาด และวิดีโอของคุณ มีความสำคัญพอๆ กับการส่งภาพที่มีคุณภาพดีเข้าไปขายในเว็บ ในฐานะศิลปิน คุณทำงานหนักและใช้เวลาไปมากมายในการสร้างสรรค์ภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับให้ลูกค้านำไปใช้ สุดท้ายแล้วคุณกลับต้องเหนื่อยเปล่าเมื่อไม่มีลูกค้าคนไหนหาภาพของคุณเจอเลย ในตลาดขายภาพดิจิทัลอย่าง Shutterstock มีภาพถ่าย, ภาพวาด...

« »

ทำไม Content ของฉันจึงถูกปฏิเสธด้วยข้อหา Similar Content

07 สิงหาคม 2562
ทำไม Content ของฉันจึงถูกปฏิเสธด้วยข้อหา Similar Content

ถ้าภาพหรือวิดีโอของคุณถูกปฏิเสธด้วยข้อเหตุผล “Similar Content – เนื้อหานี้เหมือนกันมากเกินไปกับภาพอื่นหรือคลิปวิดีโออื่นที่มีผู้ส่งมาก่อนหน้านี้แล้วหรือกำลังเผยแพร่อยู่แล้ว (ในเว็บ Shutterstock)” มันเป็นเพราะว่าเนื้อหาที่คุณส่งเข้าไปดูเหมือนหรือคล้ายกันอย่างมากกับภาพหรือคลิปวิดีโออื่น ที่ได้รับการตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วในเว็บของเรา (ชัตเตอร์สต็อก)

วิธีแก้ภาพแนว COVID-19 โดนข้อหา Objectionable or offensive material

13 เมษายน 2563
วิธีแก้ภาพแนว COVID-19 โดนข้อหา Objectionable or offensive material

            ในช่วงเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19(CORONAVIRUS or COVID-19) กำลังระบาดหนัก เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในสายงานขายภาพถ่าย และ...

6 ไอเดียเซ็ตอัพมุมสุดเจ๋ง Work from home แบบไม่ซ้ำใครแถมจัดแล้วถ่ายภาพส่งขายได้ด้วย

25 พฤษภาคม 2563
6 ไอเดียเซ็ตอัพมุมสุดเจ๋ง Work from home แบบไม่ซ้ำใครแถมจัดแล้วถ่ายภาพส่งขายได้ด้วย

อยากมีมุมทำงานในบ้านสวย ๆ เท่ ๆ ดูทันสมัยไว้เป็นแรงกระตุ้นให้ทำงาน work from home แต่ยังคิดแนวทางไม่ออก ลองดูตัวอย่างภาพสำนักงานที่ดูทันสมัยในบ้านแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์พื้นที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทำงานที่บ้านของคุณเอง (แถมคนชอบถ่ายภาพ ยังถ่ายภาพมุมทำงานจากที่บ้านหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้ ถ่ายส่งขายภาพออนไลน์ได้อีกด้วย ใครจะไปรู้ว่า ผ่านไปไม่กี่เดือน ยอดขายภาพถ่ายอาจจะได้เกินมูลค่าของที่ลงทุนซื้อมาจัดก็เป็นได้)

วิธีกรอกเอกสารภาษี W-8BEN ในเว็บ Shutterstock และเว็บอื่น ปี 2022

08 มกราคม 2565
วิธีกรอกเอกสารภาษี W-8BEN ในเว็บ Shutterstock และเว็บอื่น ปี 2022

คนขายภาพหลายๆ คนรอเงินค่าขายภาพจาก Shutterstock อย่างใจจดใจจ่อ บางคนก็แทบจะเป็นรายได้ทางเดียว ลุุ้นให้ชัตเตอร์สต็อกส่งเงินมาเร็วๆ แต่ เอ๊ะ ทำไมรอเท่าไหร่ไม่ส่งมาสักที ดูในกลุ่มต่างๆ เพื่อนๆ ก็บอกว่าตัดเงินไปแล้ว บางคนก็เริ่มได้รับเงินแล้ว ของเราเงียบสนิทปกติแล้ว ไม่ควรเกินวันที่ 10 ของแต่ละเดือน เงินค่าขายภาพของเรา ก็ควรจะเข้าบัญชีรับเงินเช่น Payoneer...

วิธีสมัคร Paypal แบบบัญชีธุรกิจ Business Account เช่น เปิดบัญชีในนามบริษัท

10 มกราคม 2565
วิธีสมัคร Paypal แบบบัญชีธุรกิจ Business Account เช่น เปิดบัญชีในนามบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022 บัญชี Paypal ที่เป็นบัญชีบุคคล จะถูกจำกัดการใช้งานหลายๆ อย่าง ตัดการใช้งานที่เคยใช้ได้ออกไปเยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานสายขายภาพหรือวิดีโอออนไลน์ ขายงานในเว็บมาร์เก็ตเพลสหลายๆ แห่ง แทบจะเรียกว่าใช้ประโยชน์จากบัญชี Paypal ได้น้อยลงไปมาก บอกกันก่อนนะครับ ถึงจะเปิดเป็นบัญชีธุรกิจแล้ว ณ เวลานี้ก็ยังใช้รับเงินจาก...

วิธีกรอกฟอร์มภาษี W8-BEN-E สำหรับคนขายภาพออนไลน์ ในรูปแบบบริษัท ในเว็บ Shutterstock

24 มกราคม 2565
วิธีกรอกฟอร์มภาษี W8-BEN-E สำหรับคนขายภาพออนไลน์ ในรูปแบบบริษัท ในเว็บ Shutterstock

ใครที่ขายงานประเภท Stock ไม่ว่าจะเป็นวงการ Stock photo, stock video หรือค้าขายอออนไลน์กับเว็บที่มีสำนักงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก็อาจจะได้รับการแจ้งให้มีการกรอกแบบฟอร์มภาษี เพื่อลดการถูกจัดเก็บภาษีจากยอดขายที่เกิดขึ้นในสหรัฐ จากอัตราสูง 25%  แต่ประเทศไทยมีข้อตกลงทางด้านภาษีของการค้าขายประเภทนี้กับทางสหรัฐอยู่ ถ้าเรากรอกแบบฟอร์มภาษีถูกต้อง อัตราภาษีที่เราจะถูกหักไว้ก่อนจ่ายให้เราก็จะถูกเก็บเพียง 5% เท่านั้นครับ

คู่มือแนะนำการใช้งานและเลือกซื้อฟิลเตอร์ ND

04 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือแนะนำการใช้งานและเลือกซื้อฟิลเตอร์ ND

ทำไมช่างภาพมือโปร และสายวิดีโอ จำนวนมาก จึงบอกว่านี่คืออุปกรณ์ TOP 5 ที่ต้องมีติดกระเป๋ากล้องไว้เสมอ รู้จักและเข้าใจฟิลเตอร์ ND แต่ละชนิด เลือกซื้อไม่ผิดแน่นอน ฟิลเตอร์ที่ใช้ลดปริมาณแสงในการถ่ายภาพ หรือเรียกกันสั้นๆ ว่าฟิลเตอร์ ND มีอยุ่หลายแบบ เรียกว่าเยอะจนคนที่เพิ่งหาข้อมูลเพื่อซื้อเจ้าฟิลเตอร์ชนิดนี้ไปใช้งาน ถึงกับงงกันไปไม่น้อยเลยทีเดียว ในคู่มือการเลือกซื้อนี้ เราจะอธิบายความแตกต่างระหว่างฟิลเตอร์...

คู่มือถ่ายภาพแนว Landscape ให้ดูนุ่มนวลชวนฝันด้วยฟิลเตอร์ Variable ND

08 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือถ่ายภาพแนว Landscape ให้ดูนุ่มนวลชวนฝันด้วยฟิลเตอร์ Variable ND

คู่มือถ่ายภาพแนว Landscape ให้ดูนุ่มนวลชวนฝันด้วยฟิลเตอร์ Variable ND ถ่ายภาพความไวชัตเตอร์ช้าได้ทุกเวลา แม้ยามแดดเปรี้ยงในเวลาเที่ยงวัน การใช้ฟิลเตอร์ Neutral Density หรือ ND แบบปรับค่าลดแสงได้หลายระดับ Variable ND8-128 นั้นเหมือนเหมือนการใช้แหวนวิเศษ มันจะเปลี่ยนแสงที่แรงมากไปเป็นแสงที่ให้สีนุ่มนวลแบบสีพาสเทลได้ ถ่ายที่ f/2.8 กลางแดดเปรี้ยงโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าความไวชัตเตอร์ไว้ให้สูง เปลี่ยนคลื่นเป็นละอองนุ่มนวล ช่างน่าทึ่ง!

สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ฟิลเตอร์ Variable ND

03 มีนาคม 2565
สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ฟิลเตอร์ Variable ND

สรุปให้ ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับฟิลเตอร์ Variable ND คุณกำลังอยากรู้เกี่ยวกับฟิลเตอร์ ND อยู่ใช่มั๊ย มันคืออะไร และมันทำงานยังไง คำตอบแบบละเอียดอยู่ที่นี่แล้ว ฟิลเตอร์ลดแสงแบบปรับได้หลายค่า หรือ Variable ND ทำหน้าที่ลดปริมาณแสงที่จะเข้าสู่กล้อง ในขณะที่ฟิลเตอร์ ND แบบฟิกซ์จะบล็อกแสงแบบระบุตายต้วได้ค่าเดียวต่อฟิลเตอร์หนึ่งชิ้น ฟิลเตอร์ Varable...

วิธีการสมัครขายภาพใน vecteezy.com เว็บมาแรงในระบบเหมาจ่าย

16 มีนาคม 2565
วิธีการสมัครขายภาพใน vecteezy.com เว็บมาแรงในระบบเหมาจ่าย

www.vecteezy.com เป็นเว็บที่จัดว่ายังใหม่ที่มาแรงมากเว็บหนึ่ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ระบบการขายของเว็บนี้เป็นระบบขายภาพแบบใหม่ที่มีแนวโน้มว่าต่อไปในอนาคต  รูปแบบนี้จะเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ลูกค้าที่ใช้งานภาพ และเว็บที่เปิดขายในรูปบบนี้จะเติบโตขึ้น คือมีทั้งดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี (แบบจำกัดการใช้งานและต้องให้เครดิต) กับแบบ Pro ซึ่งจ่ายเงินแล้วดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด  เว็บนี้รับทั้งประเภทภาพนิ่ง เวกเตอร์ และคลิปวิดีโอ มาดูการสมัครเป็นผู้ขายภาพในเว็บ Vecteezy กันครับ

จัดอันดับ 3 ฟิลเตอร์ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์

24 พฤษภาคม 2565
จัดอันดับ 3 ฟิลเตอร์ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์

บทความนี้ให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่า นี่คือฟิลเตอร์ 3 ชนิดที่ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพแลนด์สเคปที่สะกดสายตาผู้ชมได้ดีเยี่ยม ฟิลเตอร์ที่เราสวมไว้หน้าเลนส์ เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ แต่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือได้ดีขึ้นสำหรับสถานการณ์แสงที่ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากที่คุณจะพบเสมอเมื่อออกไปถ่ายภาพแลนด์สเคป

วิธีสร้างประกายแฉก/ประกายดาว ในภาพถ่าย

21 สิงหาคม 2565
วิธีสร้างประกายแฉก/ประกายดาว ในภาพถ่าย

ยกระดับการถ่ายรูปของคุณด้วยการเพิ่มแฉกแสงประกายดาวที่ดูตื่นตาตื่นใจลงไปในภาพ มาเรียนรู้ว่าคุณต้องการตั้งค่ายังไง และแนวทางใดใช้ในการจับแสงให้ออกมาเป็นแฉกประกายดาวสวยงาม และวิธีใช้ฟิลเตอร์ Stellar Filter Kit เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานสุดเท่ที่แตกต่างอย่างสวยงามของคุณ

shutterstock 487660069 400 2

Shutterstock233

Dreamtime

DepositphotosSideBarNew

Freepik233 v2

บทความยอดนิยม

facebook like box joomla