rrrvshutterstock 1359413084 

ตามปกติแล้วในการถ่ายภาพทั่ว ๆ ไปชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์มในยุคก่อนหน้านี้ เรามักจะต้องดูภาพกันตามสัดส่วนเดิม ๆ ที่ถูกกำหนดมาโดยขนาดของฟิล์มและขนาดของกระดาษอัดภาพ การ Crop หรือตัดส่วนภาพภายหลังการถ่าย มักจะทำกันเฉพาะในระดับมืออาชีพเท่านั้นไม่ว่าจะในเชิงศิลปะหรือเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีความยุ่งยากในขั้นตอนการทำอยู่พอสมควร ดังนั้น ส่วนใหญ่แล้วเราจึงได้ดูภาพที่มีสัดส่วนซ้ำ ๆ  เดิม ๆ กันอยู่เป็นปกติ

        ในยุคปัจจุบันนี้ การตัดส่วนภาพจากไฟล์ดิจิตอลสามารถทำได้ง่ายมาก มือสมัครเล่นทั่วๆ  ไปก็สามารถทำการตัดส่วนภาพออกมาในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามต้องการได้ง่าย ๆ  ภาพสต็อกก็เช่นกัน ภาพประเภทนี้คือภาพที่ใช้ประกอบการออกแบบหรือสร้างชิ้นงานอื่น ๆ  วิธีการตัดส่วนภาพเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะตอบสนองจินตนาการของช่างภาพผู้สร้างงานได้กว้างไกลมากขึ้น และทำให้ภาพสามารถถูกนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ใช้งานต้องการได้กว้างขวางขึ้น อย่างไรก็ตาม การตัดส่วนภาพในความหมายของบทความนี้ ไม่ได้หมายถึงการนำภาพที่ถ่ายเสร็จแล้วมาทำการตัดหรือ Crop ด้วยโปรแกรมเพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึงการ ตัดส่วน เอาเฉพาะที่ต้องการ หรือเอาที่ไม่ต้องการออกไปตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายภาพ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะการถ่ายภาพที่สำคัญอย่างยิ่งของนักถ่ายภาพระดับก้าวหน้า มีนักถ่ายภาพบางสำนักหรือบางกลุ่มเรียกการถ่ายแบบนี้ว่า ถ่ายเจาะ ก็มี แต่ในที่นี้ผมจะขอเรียกรวม ๆ กันว่า Crop หรือ ตัดส่วน เท่านั้นนะครับ แต่ความหมายก็ขอให้ถือว่าเป็นอย่างเดียวกัน

          ในการสร้างสรรค์ภาพสต็อก คุณถ่ายภาพอะไร  ลูกค้าที่ดูภาพจะเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารได้อย่างไร และการตัดส่วนภาพจะทำให้การสื่อสารที่ว่านั้นชัดเจนขึ้นได้หรือไม่  นี่คือคำถามที่ต้องตอบตัวเองให้ได้ ทั้งในการกระบวนการถ่ายภาพและจัดการภาพภายหลังการถ่าย  (Post Processing)

ภาพที่ถูกใช้ในฐานะ วัตถุดิบ

           ภาพประเภทนี้ เรามักจะปล่อยให้หน้าที่การตัดส่วนภาพ เป็นของผู้ใช้งานเอง ปล่อยวัตถุและเนื้อหาในภาพทั้งหมด รวมทั้งอัตราส่วนภาพดั้งเดิมไว้ตามที่มันเป็น เรามีหน้าที่ถ่ายภาพให้คมชัดและปราศจากสิ่งรบกวนคุณภาพของภาพ เช่น ฝุ่นละออง ขอบม่วง สีเหลื่อม รูปทรงบิดเบี้ยวผิดส่วน ฯลฯ ก็พอ ถ้าคุณถ่ายภาพสต็อกประเภทที่ยกตัวอย่างภาพมา เช่น เหรียญวัตถุมงคล ต้นไม้ ทุเรียน หรือเค้กสักก้อนในลักษณะนี้ การปล่อยวัตถุไว้เต็ม ๆ โดยไม่มีการตัดส่วน จะเป็นเหมือนการมี Option  หรือทางเลือกในการใช้งานภาพนั้นให้หลากหลายขึ้น ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการใช้งานภาพมักจะค้นหาภาพประเภทนี้ไปใช้งานในฐานะ วัตถุดิบ แบบเพียวๆ  ในกรณีที่พวกเขามีรายละเอียดขององค์ประกอบต่าง ๆ อย่างชัดเจนอยู่ในหัวแล้วว่าต้องการภาพอะไรบ้างไปวางให้ครบถ้วนตามที่คิดหรือวางแผนไว้  ทักษะสำคัญที่ช่างภาพสต็อกต้องมีก็คือ การพิจารณาว่า ภาพประเภทใดหรือวัตถุชนิดใดจัดอยู่ในกลุ่มนี้


 

 

 

ภาพที่จำเป็นต้อง Crop หรือตัดส่วนเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้น

          ในบางกรณี ลูกค้าก็ต้องการภาพที่ช่างภาพทำการตัดส่วนไปให้เรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเนื่องจากเหตุผลในด้านความสวยงามลงตัว การประหยัดเวลา หรือด้านระดับความชำนิชำนาญในการจัดการตัดต่อภาพของลูกค้าเอง สิ่งที่เราต้องทำ ก็คือ ใช้ทักษะในการตัดสินใจว่า การตัดส่วนแบบไหนจึงจะดีที่สุดสำหรับภาพนั้น

          าพที่ถูก Crop หรือตัดส่วนที่จะขายได้ดีนั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของช่างภาพ ในการมองหรือคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่า ลูกค้าต้องการอะไรอย่างไร การตัดส่วนที่ดีทำให้ภาพจำนวนมาก ที่ดูไม่น่าสนใจในตอนแรก มีพลังและมีความชัดเจนในเนื้อหาขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือ


  

          สำหรับภาพสต็อกแล้ว การมองภาพทุกภาพด้วยกฏการถ่ายภาพเดิม ๆ บางครั้งก็ให้ผลไม่ดีนัก เช่น ทฤษฎียอดนิยมประเภท กฏสามส่วนหรือจุดตัดเก้าช่อง ในตอนแรก ๆ ที่นักถ่ายภาพซึ่งคุ้นกับการถ่ายภาพและวางองค์ประกอบตามกฏการจัดองค์ประกอบทั่ว ๆ ไป มองดูภาพสต็อก พวกเขามักจะรู้สึก แปลกๆ เกี่ยวกับความไม่สมดุลในการวางองค์ประกอบภาพ ความรู้สึก หนัก ไปข้างใดข้างหนึ่ง หรือแม้แต่การปล่อยพื้นที่ด้านบนให้ว่างมากเกินความจำเป็นอย่างภาพผลเชอรี่สามผลตามตัวอย่าง เป็นสิ่งที่นักถ่ายภาพทั่วๆ ไปอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ แต่ภาพสำหรับภาพสต็อกแล้ว มีหลายครั้งที่ช่างภาพต้องทำการตัดส่วนภาพที่ดู สมดุล ดีอยู่ในแล้วในฐานะภาพ สวยงาม ให้ดู หนัก ส่วนใดส่วนหนึ่งมากเกินปกติ ซึ่งนั่นคือวิธีการทำให้ภาพขายดีในฐานะภาพสต็อกขึ้นมาได้ และมักใช้ได้ผลดีเสียด้วย

 

 

            อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี ไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการทำภาพแล้วทำให้ หัวเอียง หรือเป็นการ นำทาง ให้กับนักออกแบบมือใหม่ก็ตาม ช่างภาพจำนวนหนึ่ง ก็นิยมนำเอาตัวอักษรประเภท “Your Text”  หรือ “Text Here” มาใส่ไว้ในพื้นที่ว่าง ๆ ที่มีอยู่จำนวนมากในภาพแทน ซึ่งก็ช่วยคืนความสมดุลให้การดูภาพสำหรับผู้ไม่คุ้นกับการดูภาพแนวสต็อกได้เป็นอย่างดี

วัตถุที่ซับซ้อนมากขึ้น

          แน่นอน โดยทั่วไปแทบทุกคนก็คงเห็นด้วยว่า สำหรับภาพประเภทเหรียญวัตถุมงคล ต้นไม้ ทุเรียน หรือเค้ก หรือวัตถุอื่น ๆ ในทำนองเดียวกับภาพประเภทนี้นั้น การวางตำแหน่งวัตถุไม่ใช่เรื่องยากอะไร แต่ในการถ่ายภาพจริงๆ  นั้น มีบ่อยครั้งที่วัตถุในภาพมีความสลับซับซ้อน หรือมีหลาย ๆ อย่างอยู่ในภาพเดียวกันมากกว่าภาพวัตถุสิ่งเดียวบนพื้นขาว แม้แต่วัตถุอย่างเดียวกัน แต่มีจำนวนหลาย ๆ ชิ้นหรือหลาย ๆ จุดก็เป็นเรื่องยากในบางครั้งในการที่จะถ่ายออกมาให้ภาพไม่ดูแบน ๆ หรือราบเรียบจนหาจุดเด่นไม่ได้

          ภาพดอกไม้เป็นตัวอย่างการของหาจุดเด่นของภาพจากสิ่งที่เหมือน ๆ กันไปหมดทั้งภาพ ทักษะการมองภาพลักษณะนี้ มักจะต้องใช้ประสบการณ์ในการฝึกฝนในระดับหนึ่ง การจงใจตัดส่วนให้ดอกไม้รอบ ๆ ดอกเป้าหมายให้ขาดความสมบูรณ์ไปมากบ้างน้อยบ้าง รวมทั้งเทคนิคในการใช้ประโยชน์จากการเลือกจุดโฟกัส ทำให้ดอก หลัก ของภาพดูเด่นขึ้นมาได้ทันที     

  

          ในบางกรณี การตัดส่วนโดยการเลือกเอาองค์ประกอบที่เล็กสุดแต่ทรงพลังที่สุดของวัตถุหรือของบุคคลมาใช้งาน ก็ได้ผลดีมากเช่นกัน ภาพมือเด็กที่มีผ้าพันแผลเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเล่าเรื่องที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้ด้วยองค์ประกอบเล็ก ๆ ง่าย ๆ โดยไม่ต้องถ่ายให้เห็นภาพเด็กครบทั้งตัว ด้วยมือเล็ก ๆ เพียงข้างเดียวนี้ คงจะมีผู้ดูภาพไม่มากนัก ไม่ว่าผู้ดูภาพทั่วไปหรือลูกค้า ที่ดูภาพนี้แล้วจะไม่รับรู้ถึงเนื้อหาที่ภาพนี้ต้องการสื่อสารออกมาว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร อันเป็นจุดประสงค์หลักของการสื่อสารที่ภาพสต็อกที่ดีควรจะมี และภาพนี้ก็เป็นหนึ่งในภาพที่ติดกลุ่มภาพขายดีอันดับแรก ๆ ใน Portfolio ของผมอีกด้วย

          สำหรับการถ่ายภาพที่มีคนเป็นส่วนประกอบ หากว่ามีเรื่องของ สายตาและมือเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนมากกว่าหนึ่งคนในภาพ รวมทั้งมีเรื่องราวเสริมอื่น ๆ ในเนื้อหาภาพ การเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ เข้ามาในภาพ จะต้องได้จังหวะรับกันพอดีจึงจะถือว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์ ภาพคุณหมอกับทารกน้อยนี้ถ่ายในห้องที่ไม่กว้างมาก มีข้อจำกัดเรื่องระยะทางจากตัวแบบถึงจุดที่ถ่ายภาพ การเลือกให้ชัดเจนว่าจะตัดองค์ประกอบส่วนใดออกไปบ้างเป็นจำนวนมากน้อยแค่ไหน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าการตัดส่วนภาพ ให้ความสำคัญกับความครบถ้วนสมบูรณ์ของใบหน้าคุณหมอ ก็จะทำให้ใบหน้าของเด็กถูกตัดออกไปมากกว่านี้ ซึ่งสำหรับมุมมองของผมแล้ว ถ้าภาพเด็กถูกตัดออกไปมากกว่านี้อีกเพียงนิดเดียว ภาพนี้จะลดความสมบูรณ์ลงอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน การตัดส่วนคุณหมอออกไปค่อนข้างมาก ก็ไม่ทำให้เนื้อหาของภาพลดความชัดเจนลงมากนัก สำหรับตัวคุณหมอแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งจะต้องแสดงไว้ในภาพก็คือ สายตาที่มองลงมายังเด็กนั่นเอง ส่วนที่เหลือนั้น มือของคุณหมอได้ทำหน้าที่เล่าเรื่องได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ตัดส่วนอย่างท้าทาย เมื่อนักถ่ายภาพคิดนอกกรอบ

          การตัดส่วนภาพจะต้องเป็นการทำเพื่อให้ความหมายของภาพยังคงอยู่ครบถ้วน หรือไม่ก็ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้น ไม่ต้องกังวลในการทำสิ่งที่แหวกแนวหรือฉีกกฏทั่วไป ถ้าหากว่าจุดประสงค์ของภาพยังอยู่ครบถ้วน แค่ถามตัวเองว่า ภาพยังคงมีเนื้อหาที่ต้องการครบถ้วนหรือไม่เมื่อเราได้ทำการตัดพื้นที่บางส่วนออกไปจากภาพนั้นแล้ว

          เมื่อจะทำการตัดส่วนภาพที่ดูแล้วหลุดจากกรอบหรือทฤษฎีเดิมๆ ทุกครั้ง ต้องมีความมั่นใจว่า การตัดส่วนภาพอย่างกล้าหาญของคุณ ยังคงทำให้ลูกค้ามีภาพที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ดี คิดถึงรูปทรงและพื้นที่ที่พวกเขาจะยังคงใช้งานภาพนั้นได้หลังจากที่คุณได้ตัดสินใจตัดส่วนภาพของคุณไปแล้ว เหมือนกับการตัดบางส่วนของศรีษะคนในภาพตัวอย่างออกไป แน่นอนว่ามันดูแปลกและอาจจะผิดหลักการจัดองค์ประกอบภาพทั่วไปอยู่บ้าง แต่ภาพนี้ก็ยังคงมีพื้นที่สำหรับงานออกแบบ และที่สำคัญ ยังคงมีเนื้อหาสาระที่ชัดเจนครบถ้วนทุกประการ แม้แต่ภาพดอกไม้ที่มองเห็นภาพไม่ครบทั้งดอก รวมทั้งมีส่วนเบลอ ๆ มาบังส่วนที่เป็นเกสรเอาไว้ ก็ยังคงมีเรื่องราวที่ครบถ้วนสมบูรณ์ได้

 

Crop ภาพถูกวิธี เหมือนมีวัตถุให้ถ่ายเพิ่มขึ้น

          การถ่ายภาพและตัดส่วนภาพ มักจะไม่ได้มีวิธีที่ดีที่สุดหรือมุมที่ดีที่สุดเพียงวิธีเดียวหรือมุมเดียว ดังนั้น บางครั้ง จึงมีการส่งภาพที่มีความแตกต่างหลาย ๆ มุมไปยังไมโครสต็อก วัตถุอย่างเดียวกัน หากมีการตัดส่วนหรือ Crop อย่างมีหลักการในขณะถ่าย ก็เท่ากับว่าเรามีวัตถุให้ถ่ายเพิ่มขึ้นกลาย ๆ เช่น ดอกบัวดอกหนึ่ง หากว่าถ่ายให้เห็นทั้งดอกเต็มๆ โดยไม่ยอมเจาะถ่ายเป็นส่วน ๆ ถ่ายได้ภาพหรือสองภาพก็อาจจะหมดมุขได้ แต่ถ้ารู้จักแยกส่วนดี ๆ ดอกบัวดอกเดียวก็มีโอกาสได้ภาพดี ๆ เพิ่มขึ้นไม่น้อย แน่นอนว่าผู้ใช้งานหรือลูกค้าที่แตกต่างกัน ย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกัน การถ่ายภาพให้มีความหลากหลาย ทำให้ช่างภาพเองมีโอกาสในการขายมากขึ้น ผู้ตรวจสอบภาพของไมโครสต็อก จะช่วยเราตัดสินอีกแรงหนึ่ง ว่ามุมมองเราหลายหลายพอหรือไม่ แม้ว่าช่างภาพสต็อกบางคนจะไม่ชอบวิธีการนี้ แต่สำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ยังชอบถ่ายภาพแบบ สิ่งเดียวช็อตเดียว ผมอยากขอให้ลองถ่ายภาพตัดส่วนแบบนี้ดูบ้าง นอกจากจะเป็นการฝึกมุมมองในการถ่ายภาพแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสสำหรับจำนวนภาพที่มากขึ้นใน Portfolio ของคุณเอง

 

 

 

 

 

 

          เมื่อคุณส่งภาพวัตถุอย่างเดียวกันในหลาย ๆ มุมจากการถ่ายในชุดเดียวกัน สิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือเป็นสิ่งต้องห้าม ใคร ๆ ก็ทำกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องเลือกภาพที่ดีที่สุดในแต่ละมุม และต้องเป็นมุมที่แตกต่างกันจริง ๆ เท่านั้น ภาพที่ดูแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยไม่มีประโยชน์อะไร การเสียเวลาในการหามุมเพิ่มขึ้น และเลือกภาพที่แตกต่างกันมากขึ้นนั้น จะเป็นสิ่งดีสำหรับ Portfolio ของคุณมากกว่าอย่างแน่นอน


          ในบางกรณี การตัดส่วนภาพ อาจจะไม่ได้เกิดจากความต้องการหรือความเหมาะสมของตัววัตถุเพียงอย่างเดียว ข้อจำกัดของระยะเวลาและอุปกรณ์ก็อาจจะเป็นที่มาของการตัดส่วนภาพได้ การได้ไปยืนในจุดที่คิดว่าถ่ายภาพออกจากแล้วน่าจะเป็นภาพสต็อกที่ดี เช่นภาพนี้ถ่ายบนตึกสูง ถ้าตามที่คิดไว้จริง ๆ แล้ว ต้องแพนกล้องถ่ายหลาย ๆ ภาพ แล้วนำมาต่อกันเป็นภาพพานอรามา จึงจะได้ภาพที่ใหญ่ตามต้องการ หรือไม่ก็มีเลนส์ทางยาวโฟกัสสูง ๆ เพื่อให้ได้ภาพที่เต็มเฟรมมากกว่านี้ แต่ในเมื่อมีเวลาเพียงไม่เกินหนึ่งนาทีกับเลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสจำกัดเพียงตัวเดียว การถ่ายภาพตาม หน้างาน แล้วใช้การตัดส่วนเป็นพระเอกมาช่วยเหลือในภายหลังจึงเป็นทางเลือกที่ดี ภาพนี้ผ่านทั้ง Shutterstock และ iStockphoto และมีดาวน์โหลดค่อนข้างดี แม้จะตัดส่วนแล้วเหลือขนาดภาพ 8 ล้านพิกเซลเท่านั้น จากต้นฉบับขนาด 12 ล้านพิกเซล

          อัตราส่วนของภาพไม่ใช่สิ่งที่ต้องเป็นกังวล ไมโครสต็อกไม่ได้กำหนดอัตราส่วนมาตรฐานตายตัวใด ๆ จะกว้างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ หากว่าเอาสองด้านมาคูณกันแล้ว เกิน 4 ล้านพิกเซลก็ถือว่าใช้ได้ ภาพที่ตัดส่วนแล้วเหลือ 5 ล้านพิกเซล ถ้าเนื้อหาเด่น ก็มีโอกาสขายได้มากกว่าภาพ 22 ล้านพิกเซลที่เนื้อหาธรรมดา ๆ อย่างแน่นอน จริงๆ แล้วยังมีนักถ่ายภาพสต็อกจำนวนหนึ่ง ชอบและตั้งใจจะตัดส่วนภาพให้เป็นสัดส่วนที่ไม่ธรรมดาเสียด้วยซ้ำ แบบที่นิยมกันมากก็คือ ตัดส่วนภาพให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส บางคนบอกว่า ตัดแบบนี้แล้วทำให้การแสดงภาพ Thumbnails ในไมโครสต็อกดูสวย ได้ภาพใหญ่ขึ้น และบางคนก็ว่า ดูเหมือนภาพที่มีสัดส่วนแบบนี้ จะขายดีกว่าภาพสัดส่วนปกติเสียด้วยซ้ำครับ  ไม่ลองไม่รู้ ก็ทดลองกันด้วยตัวเองได้รับ ไม่เสียหายอะไร

ใส่คีย์เวิร์ดให้ภาพสต็อก : ทิป...

ใส่คีย์เวิร์ดให้ภาพสต็อก : ทิปส์และเทคนิคที่คุณจำเป็นต้องรู้

  การใส่คีย์เวิร์ดเป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญในขั้นตอนการเตรียมภาพของคุณเพื่อส่งขาย ภาพโดย DaLiu มาดูกันว่า 10 คนขายสต็อกระดับเซียนใส่คีย์เวิร์ดกันยังไงให้เป็นงานง่าย ไม่ทำตัวเองให้เหนื่อย แต่แน่ใจได้ว่าภาพของพวกเขายังคงถูกลูกค้าค้นหาเจอในท่ามกลางภาพคู่แข่งจำนวนมากมายมหาศาล “คนขายสต็อกจำนวนมากใส่คีย์เวิร์ดกันแบบลวกๆ เอาเร็วเข้าว่า และมักคิดว่าขั้นตอนนี้เอาไว้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการจัดการภาพ” DaLiu ชัตเตอร์สต็อกคอนทริบิวเตอร์และช่างภาพจากกรุงปราก บอกกับเรา “แต่…เชื่อผมเถอะผมขอบอกว่าอย่างนี้...การหาและใส่คีย์เวิร์ดนั้นสำคัญกว่าอะไรทั้งหมด สำคัญกว่าขั้นตอนอื่นๆ ที่คุณทำในขั้นตอนการเตรียมงานแต่ละครั้ง ดังนี้ ใช้เวลาของคุณให้คุ้มค่าและพยายามหาคำและวลีที่ตรงกับเนื้อหาที่สุดมาอธิบายภาพของคุณ”

15 ประเภท ภาพ stock ยอดนิยม ข้...

15 ประเภท ภาพ stock ยอดนิยม ข้อมูลจาก shutterstock

มาดูกันว่าภาพสต็อกโฟโต้ 15 แบบที่ได้รับความนิยม ลูกค้าค้นหากันมาก และจะช่วยให้พอร์ตของคุณกลายเป็นพอร์ตที่มียอดขายดี มีอะไรบ้าง ช่างภาพทั่วโลกมีความยินดี เราได้รวบรวมลิสต์รายการภาพสต็อกที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับถ่ายส่งสต็อก ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลก ที่ชัตเตอร์สต็อก เราค้นคว้าและวิเคราะห์ลึกลงไปอย่างละเอียดถึงแนวโน้มความนิยมภาพต่างๆ เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้สร้างสรรค์ภาพซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าของพวกเราและบอกเล่าเรื่องราวได้ดีที่สุด

Model Release และ Property Rel...

Model Release และ Property Release แบบที่ใ้ช้ส่งภาพขายออนไลน์ได้ทุกเว็บ

          ปัญหาอย่างหนึ่งของการส่งภาพไปขายออนไลน์ที่มี "คน" อยู่ในภาพ คือต้องมีการแนบสิ่งที่เรียกว่า "Model Release" ไปด้วย ถ้าไม่แนบ ก็จะไม่สามารถส่งผ่านได้ อ่านหลักเกณฑ์การกรอก Model Release ได้ ที่นี่ ครับ...

วิธีเปลี่ยนวิธีการรับเงินเป็น...

วิธีเปลี่ยนวิธีการรับเงินเป็น Payoneer ในเว็บ 123RF

          ช่วงหลังจากต้นปี 2020 มานี้ คนขายภาพออนไลน์ หรือ Contributor ชาวไทย ได้เปลี่ยนวิธีการรับเงินค่าขายภาพในเว็บต่างๆ จากเดิมที่เคยใช้อยู่ มาเป็น Payoneer กันมากขึ้นขึ้น เนื่องจากข้อดีหลาย ๆ อย่างของตัวแทนรับเงินออนไลน์แห่งนี้ที่มีเหนือคู่แข่ง...

วิธีสมัครรับเงินด้วย Payoneer...

วิธีสมัครรับเงินด้วย Payoneer เพย์โอเนียร์  พร้อมโปรโมชั่นพิเศษสุด

          ไม่ว่าจะขายภาพออนไลน์ หรือทำการค้าขายออนไลน์ในหลากหลายช่องทาง เมื่อมีรายได้เป็นเงินต่างประเทศ และต้องการจะโอนเข้ามาเป็นเงินไทยในบัญชีธนาคารของเรา ทุกวันนี้จะนิยมใช้ตัวกลางในการโอนเงินระหว่างประเทศกันครับ สะดวกสบาย รวดเร็ว ประหยัดทั้งค่าใช้จ่ายและเวลา Payoneer ก็เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรับจ่ายเงินระหว่างประเทศระดับแนวหน้า ที่พิเศษคือ ณ ปัจจุบันนี้ Payoneer ถือว่าเป็นผู้ให้บริการที่สามารถให้เรทในการแลกเปลี่ยนได้มากที่สุดเป็นลำดับต้นๆ...

31 ขั้นเอาชนะความกลัวในการถ่าย...

31 ขั้นเอาชนะความกลัวในการถ่ายภาพแนวสตรีท

                ตัวผมเอง (ผู้เรียบเรียง) โดยพื้นฐานแล้ว ไม่ใช่นักถ่ายภาพที่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายภาพแนว Street Photography และกล่าวได้ว่า มีความรู้และประสบการในการถ่ายภาพแนวนี้น้อยมาก โดยส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าตัวเองเป็นคนชอบถ่ายภาพในแนวปลีกวิเวก การไปยังสถานที่ที่ปราศจากผู้คนเป็นสิ่งที่ผมปรารถนามากกว่าการถ่ายภาพในที่มีคนมากๆ การถือกล้องไปถ่ายผู้คนหรือเหตุการณ์ที่เกิดบนท้องถนน เป็นประสบการณ์ที่แทบจะไม่ค่อยเกิดขึ้นเลยกับตัวผม

ข้อดีของการเป็นนักขายภาพและนัก...

ข้อดีของการเป็นนักขายภาพและนักสร้างสรรค์ภาพออนไลน์

บทความโดย พล ศิรพล (Papacool Siricharattakul) 1.การเป็นนัก ขายภาพ และ นักสร้างสรรค์ภาพออนไลน์ ทำให้เรามีอิสระ ในการกำหนดกิจวัตรประจำวันในชีวิต รวมถึงช่วงเวลาในการทำงานได้เอง โดยไม่ต้องเข้างาน 9 โมงเช้าและเลิกงาน 5 โมงเย็น ตามแบบฉบับเดิมอีกต่อไป 2.การเป็นนักขายภาพ และ...

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในเส้น...

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จในเส้นทางนักขายภาพออนไลน์

บทความโดย พล ศิรพล (Papacool Siricharattakul)           มีเพื่อนๆ สมาชิกหลายๆ ท่านถามกันเข้ามาว่า ผมมีวิธีการอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนักขายภาพ วันนี้ผมเลยขอรวบรวมเอาประสบการณ์ที่ตนเองมี และคิดว่าคงมีประโยชน์ต่อนักขายภาพมือใหม่และผู้ที่ขายอยู่แล้ว ไม่มากก็น้อย แต่ต้องบอกก่อนว่า บทความนี้ไม่ได้บอกเล่าถึงเทคนิคการถ่ายภาพ ไม่ได้บอกเล่าถึงเทคนิคการขาย และไม่ได้บอกเทคนิคอะไรเกี่ยวกับภาพถ่ายเลย แต่สิ่งที่ผมหวังให้ทุกๆ ท่านได้รับจากบทความนี้คือ “กำลังใจ”...

ธุรกิจคุณไปได้สวย ปลอดภัยไร้กั...

ธุรกิจคุณไปได้สวย ปลอดภัยไร้กังวล ด้วยภาพลิขสิทธิ์แท้ จาก Shutterstock

สำหรับผู้ต้องการซื้อภาพออนไลน์ Stock photo ถูกลิขสิทธิ์ ขอแนะนำเว็บไซต์ขายภาพออนไลน์อันดับ 1 ของโลก คุณภาพสูง ราคาประหยัด ซื้อสะดวก ใช้งานสบายใจ www.shutterstock.com

ขายภาพออนไลน์ ภาพคนขายดี เริ่ม...

on 05 กุมภาพันธ์ 2557
ขายภาพออนไลน์ ภาพคนขายดี เริ่มจากคนใกล้ตัวได้เลยไม่ต้องคิดมาก

             เรื่องราวในตอนนี้ เป็นสิ่งที่ผมเองถือว่าได้ทำมานานมาแล้ว แต่ยังไม่เคยนึกจะเอามาเขียนเป็นบทความเล่าสู่กันฟัง หรือเอาแนวคิดวิธีการต่างๆ มาฝากกันสักที ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและมีประโยชน์มากๆ สำหรับนักถ่ายภาพสต็อกทั่วไป สาเหตุที่ได้นำมาเขียนในครั้งนี้ ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากงานสัมมนา “Thai Stock Photographer Meeting & Seminar” ที่ผมได้จัดไปเมื่อวันที่เสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน...

สารพันวิธีคิด พิชิตภาพที่อยากไ...

on 05 กุมภาพันธ์ 2557
สารพันวิธีคิด พิชิตภาพที่อยากได้

                 สำหรับนักถ่ายภาพ หลาย ๆ คนคงเคยมีประสบการณ์คิดอยากจะถ่ายภาพบางอย่าง ประมาณว่ามีจินตนาการ มีความต้องการอยู่ในหัวแล้ว แต่มีเหตุผล มีปัจจัยอะไรสักอย่างหนึ่งทำให้ไม่ได้ถ่ายภาพนั้น แล้วมานั่งเสียดายภายหลัง โดยเฉพาะปัจจัยนั้นเกิดจากตัวเอง ไม่ใช่เหตุสุดวิสัยจริง ๆ...

9 วิธีถ่ายภาพวัตถุเป็นกลุ่มให้...

on 04 กุมภาพันธ์ 2557
9 วิธีถ่ายภาพวัตถุเป็นกลุ่มให้ดูเด่น

                  มีมือใหม่หัดถ่ายภาพคนหนึ่งที่สนใจการขายภาพออนไลน์ ถามผมเกี่ยวกับภาพจำนวนหนึ่งของผมที่มีขายอยู่ในไมโครสต็อก ถึงวิธีคิดหรือวิธีการถ่ายภาพนั้นอย่างไรจึงออกมาในลักษณะที่เขาคิดว่า ตัวเขาเองพยายามถ่ายภาพลักษณะนั้นอยู่บ่อยครั้ง แต่ส่วนใหญ่จะได้ภาพที่ยังไม่เป็นอย่างที่อยากได้เหมือนที่เห็นจากภาพตัวอย่างดังกล่าว หรือจากภาพของนักถ่ายภาพท่านอื่นๆ ที่เคยเห็น เขาบอกว่า ดูเหมือนจะถ่ายง่าย แต่เอาเข้าจริงก็ไม่ง่ายนัก คำถามนี้ถามสั้น แต่เวลาตอบยากมาก

Wide angle ถ่ายภาพให้กว้างอย่า...

on 04 กุมภาพันธ์ 2557
Wide angle ถ่ายภาพให้กว้างอย่างใจคิด

              ในตอนนี้เราจะมาว่ากันถึงเรื่อง การถ่ายภาพให้ดู "กว้าง" ว่าพอจะมีวิธีการอย่างไรบ้าง บางคนก็บอกว่า ถ่ายภาพมุมกว้างก็ไม่ยาก ใช้เลนส์กว้างๆ ถ่ายไปเดี๋ยวมันก็กว้างไปเอง อันนั้นก็ไม่เถียงครับ ยอมรับว่ามีส่วนถูกอยู่มาก แต่ในบางกรณีก็ไม่ทั้งหมด หลายๆ คนเจอปัญหาที่ว่า มีเลนส์มุมกว้างมากๆ แต่เวลาดูภาพที่ถ่ายมา มันรู้สึกว่ากว้างแบบ "ไม่สุด" หรือกว้างแบบไม่ได้ใจเสียที...

Timing จังหวะที่ชอบ เวลาที่ใช่

on 03 กุมภาพันธ์ 2557
Timing จังหวะที่ชอบ เวลาที่ใช่

              การเริ่มต้นเป็นนักถ่ายภาพของแต่ละคน มีที่มาไม่เหมือนกัน บางคนมีโอกาสจับกล้องมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ทำให้รู้สึกชอบการถ่ายภาพ บางคนนึกชอบขึ้นมาภายหลังก็ซื้อกล้องหัดถ่ายภาพเลย ผมเองเริ่มต้นการเป็นนักถ่ายภาพแตกต่างจากสองประเภทที่กล่าวมาคือ เริ่มต้นรู้สึกชอบการถ่ายภาพมานานหลายปี กว่าจะได้กดชัตเตอร์บันทึกภาพแรกในชีวิต ก่อนจะได้สัมผัสกล้อง SLR ตัวเป็นๆ นั้น ผมพยายามเสาะหาหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาอ่าน จำนวนมากเท่าที่จะหาได้ในสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่ต่างจังหวัด อ่านเรื่องดูภาพไปเรื่อยๆ  ในจำนวนหนังสือเกี่ยวกับการถ่ายภาพที่ผมเคยอ่านนั้น มีอยู่เล่มหนึ่งที่ได้อ่านเมื่อประมาณก่อนปีพ.ศ.2530

Before and After

on 03 กุมภาพันธ์ 2557
Before and After

              นักถ่ายภาพที่ชอบการถ่ายภาพแนวธรรมชาติและท่องเที่ยวโดยทั่วไป คงจะรู้และเข้าใจตลอดถึงทำใจยอมรับได้ว่า ไม่ใช่ทุกครั้งไม่ใช่ทุกทริปไม่ใช่ทุกสถานที่ ที่เราจะมีโอกาสได้ภาพสวยถูกใจหรือตรงตามความต้องการ หรือว่าดูดีเหมือนกับภาพที่เคยเห็นคนอื่นๆ เขาถ่ายกันตั้งแต่ขั้นตอนการถ่ายภาพณสถานที่จริง มีปัจจัยมากมายเข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะได้ภาพสวยหรือไม่สวยสำหรับการออกไปถ่ายภาพแต่ละครั้ง เช่นสภาพอากาศโดยรวมอาจจะแย่มาก ไม่เอื้ออำนวยให้ถ่ายภาพในรูปแบบที่ต้องการได้

Post-processing นั้น สำคัญฉะนี...

on 02 กุมภาพันธ์ 2557
Post-processing นั้น สำคัญฉะนี้

             นักถ่ายภาพแต่ละช่วงอายุ แต่ละประสบการณ์ แต่ละฐานะ มีประสบการณ์ในการถ่ายภาพไม่เหมือนกัน ช่วงที่ผมเริ่มต้นสนใจการถ่ายภาพใหม่ๆ สมัยยังเป็นวัยรุ่นตอนต้น (นานมากแล้วครับ) ซึ่งขณะนั้นการถ่ายภาพยังใช้กันเฉพาะฟิล์มสไลด์กับฟิล์มเนกาตีฟเป็นหลัก คอมพิวเตอร์ยังเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ไกลเกินเอื้อมสำหรับคนทั่วไป และโปรแกรมตกแต่งภาพเท่าที่ผมทราบก็เป็นสิ่งที่เข้าใจว่ายังไม่เกิดขึ้นในโลกในขณะนั้น สำหรับนักถ่ายภาพมือใหม่เช่นผม (และนักถ่ายภาพทั่วไปอีกเกือบร้อยละร้อย) การถ่ายภาพนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจะดีจะเสียก็ต้องยึดหลัก...

Long Shutter Speed Exposure ช้...

on 02 กุมภาพันธ์ 2557
Long Shutter Speed Exposure ช้าแต่ชัวร์ สไตล์คนถ่าย Stock

    ในฐานะคนถ่ายภาพแนวท่องเที่ยว ที่ไม่ได้เป็นนักถ่ายภาพแบบยึดเป็นอาชีพ สถานที่ถ่ายภาพของผมโดยปกติ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐานที่ประชนทั่วไปนิยมท่องเที่ยวกัน ไม่ใช่สถานที่พิเศษที่ต้องดั้นด้นไปถ่ายเพื่อหาความแปลกแตกต่างแบบสุดๆ หลีกหนีความซ้ำซากจำเจแบบไปบุกเบิกกันใหม่ เหมือนที่บรรดาเหล่ามืออาชีพจริงๆ เขาทำกัน นานๆ ครั้งจึงจะมีทริปพิเศษสักหน ด้วยความที่มักจะได้ถ่ายภาพสถานที่ที่คนอื่นเขาถ่ายกันแล้วเยอะแยะมากมาย บ่อยครั้งที่ต้องถ่ายภาพสิ่งที่เรียกว่า มุมมหาชน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  เพื่อไม่ให้ดูเหมือนๆ กับภาพของคนอื่นๆ อีกมากมายเกินไป หลายๆ ครั้งผมจึงต้องพยายามหาวิธีถ่ายภาพให้สถานที่พื้นๆ...

Composition หัวใจหลักของภาพสวย

on 01 กุมภาพันธ์ 2557
Composition หัวใจหลักของภาพสวย

                  ภาพถ่ายหนึ่งภาพ ไม่ว่าจะเป็นภาพที่สวยหรือไม่สวย น่าสนใจหรือไม่น่าสนใจ ล้วนแต่มีรายละเอียดต่างๆ มากมายมาประกอบรวมกันเข้า ทั้งที่มองเห็นอยู่ในตัวภาพและแนวคิดเบื้องหลังที่เกิดภาพนั้นขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาพที่สวยงามดูน่าสนใจ ก็จะยิ่งมีรายละเอียดที่ว่านั้นมากยิ่งขึ้น ข้อแตกต่างสำคัญอย่างหนึ่งระหว่างภาพที่ดูธรรมดากับภาพที่ดูสวยงามน่าสนใจ ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Composition หรือองค์ประกอบภาพ สิ่งนี้ถือเป็นหัวใจหลักที่จะทำให้ภาพถ่ายแต่ละภาพถูกตัดสินว่าเป็นอย่างไรจากความรู้สึกของผู้ดูภาพ แม้ว่าการถ่ายภาพจะเป็นงานศิลปะที่จินตนาการถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่หลักการหรือกฎพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ก่อนที่จะใช้จินตนาการได้อย่างอิสระเต็มที่ วาทกรรมสวยหรูดูดีมีระดับ ประเภท...

ภาพขาวดำกับการขายออนไลน์

ภาพขาวดำกับการขายออนไลน์

                ช่วงที่ผมเริ่มรู้สึกว่าชอบการถ่ายภาพใหม่ๆ ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นยังไม่มีกล้องเป็นของตัวเอง  ภาพแนวขาวดำ เป็นหนึ่งในรูปแบบภาพถ่ายที่มีความรู้สึกชอบมากเป็นพิเศษ แม้จะไม่มีสีสันอื่นใดอยู่ในภาพ แต่ภาพประเภทนี้ที่ผ่านการถ่ายและจัดการด้วยเทคนิคที่ถูกต้องก็ยังคงให้ความรู้สึกที่มีพลังได้เป็นอย่างดี เมื่อหลายปีที่แล้ว ในยุคที่อินเตอร์เน็ตและ Google ยังไม่ใช่สิ่งสามัญประจำบ้านอย่างปัจจุบันนี้ ช่องทางที่จะมีโอกาสได้ดูภาพถ่ายสวยๆ มีอยู่ไม่กี่วิธี หนึ่งในนั้นคือดูจากนิตยสารเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ราวๆ เกือบยี่สิบปีที่แล้ว ผมได้เห็นภาพขาวดำชุดหนึ่งที่ติดตาตรึงใจมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นภาพอุทยานแห่งชาติ Yosemite ในสหรัฐอเมริกา...

« »

Credentials ที่บางครั้ง Shutterstock ขอเมื่อเราส่งภาพ Editorial คืออะไร

06 กรกฎาคม 2557
Credentials ที่บางครั้ง Shutterstock ขอเมื่อเราส่งภาพ Editorial คืออะไร

            ในช่วงหลังๆ มานี้ เวลาเราถ่ายภาพเหตุการณ์ในงานหรืออีเว้นท์ต่างๆ ส่งไปขายออนไลน์แบบ Editorial ใน Shutterstock หลายๆ คนมักจะได้รับอีเมลตอบมาพร้อมกับการร้องขอสิ่งที่เรียกว่า Credentials ซึ่งก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีการถามหาสิ่งนี้ ทำให้หลายๆ คนถึงกับงง เพราะว่าไม่เคยรู้ว่าต้องใช้สิ่งนี้มาก่อน ไม่ต้องแปลกใจครับ กติกาต่างๆ มันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสมอ...

Shutterstock Keyword Suggestions Tool

20 กรกฎาคม 2557
Shutterstock Keyword Suggestions Tool

            บทความนี้ ถือเป็นบทความที่ Update เนื้อหาในหนังสือ "แชะ!!...รวยทะลุเลนส์ ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม" เกี่ยวกับเรื่องเว็บสำหรับหาคีย์เวิร์ดมาใส่ให้กับภาพของเราก่อนที่จะส่งเข้าไมโครสต็อก แต่เดิมในหนังสือ ผมแนะนำเว็บของ Yuri Arcurs ปรมาจารย์แห่งวงการขายออนไลน์ ซึ่งตอนที่เขียนต้นฉบับนั้น ยูริยังคงขายภาพในไมโครสต็อกแบบปกติอยู่...

ShutterTalk Thailand 2

30 กรกฎาคม 2557

  ShutterTalk Thailand #2 เวิร์คช็อปเพื่อคนขายภาพจาก Shutterstock Shutterstock เว็บไซต์ขายภาพออนไลน์อันดับหนึ่ง 1 ของโลก ได้มองเห็นความเติบโตอย่างก้าวกระโดดของคนขายภาพออนไลน์ชาวไทย ทั้งในแง่คุณภาพและปริมาณ จึงได้ร่วมกับ StockPhotoThailand จัดกิจกรรมพิเศษ เพื่อเป็นการร่วมกันส่งเสริมและพัฒนา Thai Contributors หรือคนขายภาพชาวไทยของเราให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง จากเดิมที่เคยก้าวหน้าไปมากอยู่แล้ว...

มือใหม่ต้องอ่าน! คู่มือความสำเร็จสำหรับช่างภาพออนไลน์ไทย ไทยเวอร์ชั่น

17 ตุลาคม 2557
มือใหม่ต้องอ่าน! คู่มือความสำเร็จสำหรับช่างภาพออนไลน์ไทย ไทยเวอร์ชั่น

        ด้วยความภาคภูมิอย่างที่ยิ่งที่จะนำเสนอครับ ครั้งแรกที่ผมเห็นคู่มือฉบับนี้ เป็นภาษาอังกฤษอยู่ในเว็บชัตเตอร์สต็อกเมื่อหลายเดือนก่อน ผมอ่านแล้วคิดว่าเป็นคู่มือที่มีประโยชน์มากสำหรับคนขายภาพออนไลน์ทุกแนว ทุกรูปแบบ ทุกสไตล์ ผมอยากให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนขายภาพออนไลน์ชาวไทยของเรา ได้มีโอกาสอ่านคู่มือเล่มนี้กันทุกคน ผมจึงได้ขอกับทางชัตเตอร์สต็อกว่า ผมขอเอามาแปลเป็นภาษาไทยให้อีกภาษาหนึ่งได้ไหม ไม่คิดค่าแปล ขอแค่ให้อนุญาตเท่านั้น ที่เหลือผมจัดการเอง

วิธีขายภาพที่ Shutterstock ในรูปแบบบริษัท

19 มีนาคม 2558
วิธีขายภาพที่ Shutterstock ในรูปแบบบริษัท

            ชัตเตอร์สต็อกสามารถรับภาพ/คลิปวิดีโอ/คลิปเสียง และชำระเงินไปยังผู้ขายภาพที่เปิดบัญชีเป็นชื่อบริษัทได้ โดยคุณต้องจัดส่งเอกสารที่จำเป็น ซึ่งออกโดยประเทศของผู้สมัครขายภาพ ที่สามารถระบุได้ว่าคุณเป็นเจ้าของในธุรกิจหรือบริษัทนั้น เอกสารแต่ละชนิดต้องเป็นเอกสารของทางราชการที่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคดีได้ในกรณีเกิดปัญหาใดๆ ขึ้น เช่น ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท, หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท, ใบรับรองการจดทะเบียนภาษีแบบต่างๆ ที่เราจด เป็นต้น ซึ่งก็ใช้เอกสารคล้ายๆ กับเวลาเราไปทำธุรกรรมอะไรในประเทศไทยในนามบริษัทตามปกตินั่นแหละครับ

การส่งไฟล์วิดีโอคลิป ขายใน Shutterstock

27 สิงหาคม 2560
การส่งไฟล์วิดีโอคลิป ขายใน Shutterstock

          การขายคลิปวิดีโอใน Shutterstock เริ่มเป็นที่นิยมกันมากขึ้นช่วงหลัง ทั้งนี้เกิดจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน เช่น ตลาดผู้ซื้อเริ่มมีการใช้งานภาพเคลื่อนไหวแทนหรือเสริมงานภาพนิ่งมากขึ้นในการผลิตชิ้นงาน, อุปกรณ์ถ่ายภาพที่สามารถถ่ายวิดีโอได้ง่ายและมีคุณภาพสูงมีราคาต่ำลง, ราคาขายคลิปวิดีโอต่อครั้งสร้างรายได้ให้กับ Contributor ได้มากกว่าภาพนิ่งโดยเฉลี่ย ฯลฯ ทำให้คอนทริบิวเตอร์จำนวนมาก ที่ไม่เคยขายคลิปวิดีโอมาก่อน พากันเข้ามาสู่ช่องทางการขายเนื้อหาประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น เรามาดูรายละเอียดเบื้องต้นของเรื่องดังกล่าวกันครับ

การเขียน Title ที่ถูกต้องสำหรับส่งภาพใน Shutterstock

08 สิงหาคม 2560
การเขียน Title ที่ถูกต้องสำหรับส่งภาพใน Shutterstock

          ไตเติ้ลหรือคำอธิบายภาพที่ยอดเยี่ยมนั้นต้องมีความโดดเด่นและใส่รายละเอียดให้ชัดเจน ให้มีลักษณะที่อ่านแล้วเหมือนเป็นประโยคหรือวลีสั้นๆ ไม่ใช่แค่เพียงเอาคำเป็นคำๆ มาเรียงต่อกัน เทคนิคง่ายๆ ในการคิดไตเติ้ลคือให้คิดว่าคุณกำลังเขียนพาดหัวข่าวให้กับภาพนั้นๆ ของคุณ และพยายามตอบคำถามหลักๆ ให้ได้ว่าในภาพนั้น ใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน และทำทำไม พยายามอธิบายและใช้คำที่อธิบายอารมณ์หรือความรู้สึกในภาพนั้นๆ...

จงศรัทธาในความสามารถของตัวคุณเอง

13 เมษายน 2558
จงศรัทธาในความสามารถของตัวคุณเอง

เรียบเรียงจาก http://www.shutterstock.com/panorama/story/komaintechanadta/           โกเมน เตชะนัดตา ใช้ชื่อในการขายภาพออนไลน์ Doggygraph สร้างสรรค์งานภาพวาดที่มีสีสันโดดเด่นสะดุดตาสำหรับใช้งานทั้งประเภท Editorials, งานโฆษณา, หนังสือ และสื่ออื่นๆ ผลงานของเขาเน้นรูปแบบแนวโครงร่างหรือแผนผังสถาปัตยกรรม และแนวดูสบายในสไตล์การ์ตูนเด็กที่ฉายทางโทรทัศน์ในเช้าวันหยุด อย่างไรก็ตาม งานของเขาไม่ได้มีอิทธิพลมาจากโทรทัศน์ แต่มาจากบ้านเกิดของเขา เชียงใหม่ ประเทศไทย

วิธีการกดเบิกเงินค่าขายภาพจากเว็บ Depositphotos.com

03 มีนาคม 2562
วิธีการกดเบิกเงินค่าขายภาพจากเว็บ Depositphotos.com

www.depositphotos.com เป็นเว็บขายภาพอีกแห่งหนึ่งที่มียอดขายภาพเป็นที่น่าพอใจ เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และความน่าเชื่อถือของเว็บอยู่ในระดับที่สูงมาโดยตลอด ขั้นตอนการอัปโหลดภาพก็ไม่ยุ่งยากจนเกินไป แต่ขั้นตอนการเบิกเงินจะค่อนข้างชวนให้งงอยู่สักนิดสำรับคนที่จะกดเบิกครั้งแรกเมื่อมีรายได้ครบ 100 USD คือหลายท่านจะหาปุ่มกดเบิกไม่เจอ วันนี้จะนำวิธีการกดเบิกเงินค่าคอมมิชชั่นจากเว็บนี้มาฝากกันครับ เว็บนี้ใครมีเวลาว่างและอยากลองขยายหน้าร้านจากเว็บหลัก ก็น่าสนใจมากน่าลองครับ

วิธีทำเงินด้วยภาพจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณ

11 เมษายน 2562
วิธีทำเงินด้วยภาพจากโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของคุณ

มาดูเคล็ดลับเบื้องหลังในการใช้ทักษะการถ่ายรูปเพื่อทำเงินสร้างรายได้ด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในโลก ก็ทำเงินได้ ทุกวันนี้ มีโอกาสสำหรับคนทั่วโลกที่จะทำเงินจากทุกๆ ที่ที่พวกเขาไป คำตอบอยู่ในโทรศัพท์มือถือที่พกไปในกระเป๋าของคุณทุกที่อยู่แล้ว  ด้วยคุณภาพกล้องของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมา โอกาสในการทำเงินจากภาพของคุณก็มากขึ้นกว่าแต่ก่อนตามไปด้วย ที่ Shutterstock เราได้พัฒนาแอพสำหรับโทรศัพท์มือถือ ทั้ง IOS และ Android เพื่อรองรับโอกาสของคุณในเรื่องนี้ เราต้องการทำให้เป็นเรื่องง่ายที่สุดสำหรับคุณที่จะทำเงินจากการท่องเที่ยวหรือเดินทางไปยังที่ต่างๆ ของคุณ ตอนนี้คุณอยากรู้แล้วใช่ไหมว่า...

ทำเงินจากภาพ Stock photo ในวันหยุดของคุณ

21 เมษายน 2562
ทำเงินจากภาพ Stock photo ในวันหยุดของคุณ

เรียนรู้จากมืออาชีพถึงวิธีการถ่ายภาพ สำหรับพอร์ตฟอลิโอสต็อกแนววันหยุดพักผ่อนของพวกเขา ที่ทั้งละเอียดลออและสมจริง ในขณะที่ยังคงมีความสุขกับวันหยุดของพวกเขาไปในเวลาเดียวกัน ในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียว คนประมาณ 100 ล้านคนวางแผนไปเที่ยวกับครอบครัวในวันหยุดในปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว และนั่นหมายความว่าธุรกิจจำนวนมากต่างก็มองหาภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อไปใช้ในงานการตลาดของพวกเขา จากตัวแทนนำเที่ยว ไปถึงโรงแรม ไปจนถึงนิตยสารเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ และอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้นในปัจจุบันเป็นวลาที่ยอดเยี่ยมสำหรับแบรนด์ต่างๆ ที่จะค้นหาภาพในธีมที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของครอบครัว

10 ทิปส์ ในการสร้างคีย์เวิร์ดและไตเติ้ลที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพของคุณ

07 กุมภาพันธ์ 2563
10 ทิปส์ ในการสร้างคีย์เวิร์ดและไตเติ้ลที่ยอดเยี่ยมสำหรับภาพของคุณ

          การใส่คีย์เวิร์ดหรือคำค้น และ คำอธิบายภาพที่แม่นยำตรงกับภาพ สร้างความแตกต่างอย่างมากเมื่อคุณขายภาพของคุณในช่องทางเว็บขายภาพออนไลน์ การใส่คีย์เวิร์ดและคำอธิบายภาพที่แม่นยำมีประสิทธิภาพลงไปในภาพถ่าย, ภาพวาด และวิดีโอของคุณ มีความสำคัญพอๆ กับการส่งภาพที่มีคุณภาพดีเข้าไปขายในเว็บ ในฐานะศิลปิน คุณทำงานหนักและใช้เวลาไปมากมายในการสร้างสรรค์ภาพที่ยอดเยี่ยมสำหรับให้ลูกค้านำไปใช้ สุดท้ายแล้วคุณกลับต้องเหนื่อยเปล่าเมื่อไม่มีลูกค้าคนไหนหาภาพของคุณเจอเลย ในตลาดขายภาพดิจิทัลอย่าง Shutterstock มีภาพถ่าย, ภาพวาด...

« »

ทำไม Content ของฉันจึงถูกปฏิเสธด้วยข้อหา Similar Content

07 สิงหาคม 2562
ทำไม Content ของฉันจึงถูกปฏิเสธด้วยข้อหา Similar Content

ถ้าภาพหรือวิดีโอของคุณถูกปฏิเสธด้วยข้อเหตุผล “Similar Content – เนื้อหานี้เหมือนกันมากเกินไปกับภาพอื่นหรือคลิปวิดีโออื่นที่มีผู้ส่งมาก่อนหน้านี้แล้วหรือกำลังเผยแพร่อยู่แล้ว (ในเว็บ Shutterstock)” มันเป็นเพราะว่าเนื้อหาที่คุณส่งเข้าไปดูเหมือนหรือคล้ายกันอย่างมากกับภาพหรือคลิปวิดีโออื่น ที่ได้รับการตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วในเว็บของเรา (ชัตเตอร์สต็อก)

วิธีแก้ภาพแนว COVID-19 โดนข้อหา Objectionable or offensive material

13 เมษายน 2563
วิธีแก้ภาพแนว COVID-19 โดนข้อหา Objectionable or offensive material

            ในช่วงเหตุการณ์ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19(CORONAVIRUS or COVID-19) กำลังระบาดหนัก เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในสายงานขายภาพถ่าย และ...

6 ไอเดียเซ็ตอัพมุมสุดเจ๋ง Work from home แบบไม่ซ้ำใครแถมจัดแล้วถ่ายภาพส่งขายได้ด้วย

25 พฤษภาคม 2563
6 ไอเดียเซ็ตอัพมุมสุดเจ๋ง Work from home แบบไม่ซ้ำใครแถมจัดแล้วถ่ายภาพส่งขายได้ด้วย

อยากมีมุมทำงานในบ้านสวย ๆ เท่ ๆ ดูทันสมัยไว้เป็นแรงกระตุ้นให้ทำงาน work from home แต่ยังคิดแนวทางไม่ออก ลองดูตัวอย่างภาพสำนักงานที่ดูทันสมัยในบ้านแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้เป็นแรงบันดาลใจในสร้างสรรค์พื้นที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับทำงานที่บ้านของคุณเอง (แถมคนชอบถ่ายภาพ ยังถ่ายภาพมุมทำงานจากที่บ้านหนึ่งเดียวในโลกแบบนี้ ถ่ายส่งขายภาพออนไลน์ได้อีกด้วย ใครจะไปรู้ว่า ผ่านไปไม่กี่เดือน ยอดขายภาพถ่ายอาจจะได้เกินมูลค่าของที่ลงทุนซื้อมาจัดก็เป็นได้)

วิธีกรอกเอกสารภาษี W-8BEN ในเว็บ Shutterstock และเว็บอื่น ปี 2022

08 มกราคม 2565
วิธีกรอกเอกสารภาษี W-8BEN ในเว็บ Shutterstock และเว็บอื่น ปี 2022

คนขายภาพหลายๆ คนรอเงินค่าขายภาพจาก Shutterstock อย่างใจจดใจจ่อ บางคนก็แทบจะเป็นรายได้ทางเดียว ลุุ้นให้ชัตเตอร์สต็อกส่งเงินมาเร็วๆ แต่ เอ๊ะ ทำไมรอเท่าไหร่ไม่ส่งมาสักที ดูในกลุ่มต่างๆ เพื่อนๆ ก็บอกว่าตัดเงินไปแล้ว บางคนก็เริ่มได้รับเงินแล้ว ของเราเงียบสนิทปกติแล้ว ไม่ควรเกินวันที่ 10 ของแต่ละเดือน เงินค่าขายภาพของเรา ก็ควรจะเข้าบัญชีรับเงินเช่น Payoneer...

วิธีสมัคร Paypal แบบบัญชีธุรกิจ Business Account เช่น เปิดบัญชีในนามบริษัท

10 มกราคม 2565
วิธีสมัคร Paypal แบบบัญชีธุรกิจ Business Account เช่น เปิดบัญชีในนามบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022 บัญชี Paypal ที่เป็นบัญชีบุคคล จะถูกจำกัดการใช้งานหลายๆ อย่าง ตัดการใช้งานที่เคยใช้ได้ออกไปเยอะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานสายขายภาพหรือวิดีโอออนไลน์ ขายงานในเว็บมาร์เก็ตเพลสหลายๆ แห่ง แทบจะเรียกว่าใช้ประโยชน์จากบัญชี Paypal ได้น้อยลงไปมาก บอกกันก่อนนะครับ ถึงจะเปิดเป็นบัญชีธุรกิจแล้ว ณ เวลานี้ก็ยังใช้รับเงินจาก...

วิธีกรอกฟอร์มภาษี W8-BEN-E สำหรับคนขายภาพออนไลน์ ในรูปแบบบริษัท ในเว็บ Shutterstock

24 มกราคม 2565
วิธีกรอกฟอร์มภาษี W8-BEN-E สำหรับคนขายภาพออนไลน์ ในรูปแบบบริษัท ในเว็บ Shutterstock

ใครที่ขายงานประเภท Stock ไม่ว่าจะเป็นวงการ Stock photo, stock video หรือค้าขายอออนไลน์กับเว็บที่มีสำนักงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก็อาจจะได้รับการแจ้งให้มีการกรอกแบบฟอร์มภาษี เพื่อลดการถูกจัดเก็บภาษีจากยอดขายที่เกิดขึ้นในสหรัฐ จากอัตราสูง 25%  แต่ประเทศไทยมีข้อตกลงทางด้านภาษีของการค้าขายประเภทนี้กับทางสหรัฐอยู่ ถ้าเรากรอกแบบฟอร์มภาษีถูกต้อง อัตราภาษีที่เราจะถูกหักไว้ก่อนจ่ายให้เราก็จะถูกเก็บเพียง 5% เท่านั้นครับ

คู่มือแนะนำการใช้งานและเลือกซื้อฟิลเตอร์ ND

04 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือแนะนำการใช้งานและเลือกซื้อฟิลเตอร์ ND

ทำไมช่างภาพมือโปร และสายวิดีโอ จำนวนมาก จึงบอกว่านี่คืออุปกรณ์ TOP 5 ที่ต้องมีติดกระเป๋ากล้องไว้เสมอ รู้จักและเข้าใจฟิลเตอร์ ND แต่ละชนิด เลือกซื้อไม่ผิดแน่นอน ฟิลเตอร์ที่ใช้ลดปริมาณแสงในการถ่ายภาพ หรือเรียกกันสั้นๆ ว่าฟิลเตอร์ ND มีอยุ่หลายแบบ เรียกว่าเยอะจนคนที่เพิ่งหาข้อมูลเพื่อซื้อเจ้าฟิลเตอร์ชนิดนี้ไปใช้งาน ถึงกับงงกันไปไม่น้อยเลยทีเดียว ในคู่มือการเลือกซื้อนี้ เราจะอธิบายความแตกต่างระหว่างฟิลเตอร์...

คู่มือถ่ายภาพแนว Landscape ให้ดูนุ่มนวลชวนฝันด้วยฟิลเตอร์ Variable ND

08 กุมภาพันธ์ 2565
คู่มือถ่ายภาพแนว Landscape ให้ดูนุ่มนวลชวนฝันด้วยฟิลเตอร์ Variable ND

คู่มือถ่ายภาพแนว Landscape ให้ดูนุ่มนวลชวนฝันด้วยฟิลเตอร์ Variable ND ถ่ายภาพความไวชัตเตอร์ช้าได้ทุกเวลา แม้ยามแดดเปรี้ยงในเวลาเที่ยงวัน การใช้ฟิลเตอร์ Neutral Density หรือ ND แบบปรับค่าลดแสงได้หลายระดับ Variable ND8-128 นั้นเหมือนเหมือนการใช้แหวนวิเศษ มันจะเปลี่ยนแสงที่แรงมากไปเป็นแสงที่ให้สีนุ่มนวลแบบสีพาสเทลได้ ถ่ายที่ f/2.8 กลางแดดเปรี้ยงโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าความไวชัตเตอร์ไว้ให้สูง เปลี่ยนคลื่นเป็นละอองนุ่มนวล ช่างน่าทึ่ง!

สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ฟิลเตอร์ Variable ND

03 มีนาคม 2565
สรุปทุกเรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ ฟิลเตอร์ Variable ND

สรุปให้ ทุกเรื่องที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับฟิลเตอร์ Variable ND คุณกำลังอยากรู้เกี่ยวกับฟิลเตอร์ ND อยู่ใช่มั๊ย มันคืออะไร และมันทำงานยังไง คำตอบแบบละเอียดอยู่ที่นี่แล้ว ฟิลเตอร์ลดแสงแบบปรับได้หลายค่า หรือ Variable ND ทำหน้าที่ลดปริมาณแสงที่จะเข้าสู่กล้อง ในขณะที่ฟิลเตอร์ ND แบบฟิกซ์จะบล็อกแสงแบบระบุตายต้วได้ค่าเดียวต่อฟิลเตอร์หนึ่งชิ้น ฟิลเตอร์ Varable...

วิธีการสมัครขายภาพใน vecteezy.com เว็บมาแรงในระบบเหมาจ่าย

16 มีนาคม 2565
วิธีการสมัครขายภาพใน vecteezy.com เว็บมาแรงในระบบเหมาจ่าย

www.vecteezy.com เป็นเว็บที่จัดว่ายังใหม่ที่มาแรงมากเว็บหนึ่ง มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ระบบการขายของเว็บนี้เป็นระบบขายภาพแบบใหม่ที่มีแนวโน้มว่าต่อไปในอนาคต  รูปแบบนี้จะเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ลูกค้าที่ใช้งานภาพ และเว็บที่เปิดขายในรูปบบนี้จะเติบโตขึ้น คือมีทั้งดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี (แบบจำกัดการใช้งานและต้องให้เครดิต) กับแบบ Pro ซึ่งจ่ายเงินแล้วดาวน์โหลดได้ไม่จำกัด  เว็บนี้รับทั้งประเภทภาพนิ่ง เวกเตอร์ และคลิปวิดีโอ มาดูการสมัครเป็นผู้ขายภาพในเว็บ Vecteezy กันครับ

จัดอันดับ 3 ฟิลเตอร์ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์

24 พฤษภาคม 2565
จัดอันดับ 3 ฟิลเตอร์ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพทิวทัศน์

บทความนี้ให้ข้อมูลที่เราเชื่อว่า นี่คือฟิลเตอร์ 3 ชนิดที่ดีที่สุดสำหรับถ่ายภาพแลนด์สเคปที่สะกดสายตาผู้ชมได้ดีเยี่ยม ฟิลเตอร์ที่เราสวมไว้หน้าเลนส์ เป็นอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ แต่คือเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมรับมือได้ดีขึ้นสำหรับสถานการณ์แสงที่ซับซ้อนและคาดการณ์ได้ยากที่คุณจะพบเสมอเมื่อออกไปถ่ายภาพแลนด์สเคป

วิธีสร้างประกายแฉก/ประกายดาว ในภาพถ่าย

21 สิงหาคม 2565
วิธีสร้างประกายแฉก/ประกายดาว ในภาพถ่าย

ยกระดับการถ่ายรูปของคุณด้วยการเพิ่มแฉกแสงประกายดาวที่ดูตื่นตาตื่นใจลงไปในภาพ มาเรียนรู้ว่าคุณต้องการตั้งค่ายังไง และแนวทางใดใช้ในการจับแสงให้ออกมาเป็นแฉกประกายดาวสวยงาม และวิธีใช้ฟิลเตอร์ Stellar Filter Kit เป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานสุดเท่ที่แตกต่างอย่างสวยงามของคุณ

shutterstock 487660069 400 2

Shutterstock233

Dreamtime

DepositphotosSideBarNew

Freepik233 v2

บทความยอดนิยม

facebook like box joomla