Pattaya Photo Contest 2012

ไว้ฝากข่าวสารที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราช่างภาพสต็อก เช่น กิจกรรมหรืองานต่าง ๆ ที่น่าจะไปถ่ายภาพสต็อกได้ ข่าวสารการประกวดภาพที่น่าสนใจ การอบรม สัมมนา เวิร์คช็อป ฯลฯ เกี่ยวกับการถ่ายภาพ ทั้งฟรีและไม่ฟรี รวมทั้งข่าวสารของเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ สมาชิกทุกท่าน งานบวช งานแต่ง ฯลฯ ก็ฝากได้ครับ *** กรุณางดการลงลิ้งก์ Affiliate และ Referral ทุกชนิดในเนื้อหากระทู้และลายเซ็น ลงลิ้งก์ได้เฉพาะ Portfolio หรือ Gallery สำหรับโชว์ผลงานในไมโครสต็อก และลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์หรือบล็อกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพและขายภาพเท่านั้น ***
กฎการใช้บอร์ด
*** กรุณางดการลงลิ้งก์ Affiliate และ Referral ทุกชนิดในเนื้อหากระทู้และลายเซ็น ลงลิ้งก์ได้เฉพาะ Portfolio หรือ Gallery สำหรับโชว์ผลงานในไมโครสต็อก และลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์หรือบล็อกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพและขายภาพเท่านั้น ***

Pattaya Photo Contest 2012

โพสต์โดย 2day » 30 ก.ค. 2012 13:11

http://www.pattayapreview.com/?p=8803

โครงการประกวดภาพถ่ายเมืองพัทยา Pattaya Photo Contest 2012 จัดโดย เมืองพัทยา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ และศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย
“มนต์เสน่ห์พัทยา” เป็นภาพที่ถ่ายบริเวณแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในเขตเมืองพัทยา รวมถึงเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก รวมทั้งภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น ซึ่งเป็นภาพที่สื่อให้เห็นความมีเสน่ห์สวยงามและน่าประทับใจของกิจกรรมหรือสถานที่

หลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย

1 ต้องเป็นภาพสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขตเมืองพัทยา รวมทั้งเกาะล้าน เกาะครก และเกาะสาก รวมทั้งภาพวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมต่างๆ ที่เมืองพัทยาจัดขึ้น

2 เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลด้วยความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล กำหนดประเภทไฟล์ JPEG และ TIFF โดยบันทึกลงในแผ่นซีดี ส่งมาพร้อมกับภาพถ่าย 1 แผ่นซีดี (ทั้งไฟล์ JPEG และ TIFF) ต่อ 1 ภาพ

3 ส่งภาพที่อัดขยายบนกระดาษอัดภาพ ขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำโดยมีขอบภาพด้านละ 2 นิ้ว

4 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเขียนหรือพิมพ์ประเภทในการส่งภาพ ชื่อภาพ , ชื่อ – สกุล , ที่อยู่ , เบอร์โทรศัพท์ , E-mail (ถ้ามี) ของผู้ส่งภาพ พร้อมข้อมูลการบันทึกภาพ ติดด้านหลังภาพทุกภาพ

5 ผู้ส่งภาพประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องแนบสำเนาบัตรนักเรียน นิสิต นักศึกษาและใบรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา มาพร้อมภาพทุกภาพ

6 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพได้ไม่จำกัดจำนวน โดยมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียว ยกเว้นรางวัลชมเชย

7 ผู้ส่งภาพเข้าประกวด สามารถเลือกส่งได้คนละ 1 ประเภทเท่านั้น

8 สามารถปรับสี แสง คอนทราสต์ ความอิ่มตัวของสี เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้นทั้งนี้ภาพต้องดูเป็นธรรมชาติไม่ผิดจากความเป็นจริง (ห้ามซ้อนภาพ ตัดต่อ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในภาพ)

9 ภาพส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพเข้าประกวด หากพิสูจน์ได้ในภายหลังว่ามิได้เป็นผลงานและกรรมสิทธิ์ของผู้ส่งภาพ ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลหรือเรียกรางวัลที่ให้ไปแล้วคืนได้

10 ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยทำขึ้นเพื่อการจำหน่ายหรือโฆษณามาก่อน

11 คณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

12 ภาพทุกภาพพร้อมแผ่นซีดีไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืน

13 ไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด เมืองพัทยาสิทธิ์ที่จะนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ รวมทั้งทำซ้ำ ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นเอกสารหรือสิ่งพิมพ์

14 เงินรางวัลที่ได้รับจะต้องจ่ายภาษี ณ ที่จ่าย เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของเงินรางวัล

15 ผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นและกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาตามเหมาะสม

คุณสมบัติผู้ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป
นักเรียน นิสิต นักศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 10 กันยายน 2555)

ระยะเวลาในการประกวด

กำหนดส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึง 10 กันยายน 2555
ประกาศผลการตัดสิน และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดในเดือนกันยายน 2555

การส่งภาพเข้าประกวด
ส่งภาพด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือทางไปรษณีย์ได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายการท่องเที่ยว สำนักปลัดเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ถนนพัทยาเหนือ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 พร้อมวงเล็บมุมซองระบุ “ประเภทที่ส่งเข้าประกวด” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ (038) 253 131 หรือ www.pattaya.go.th

รางวัลการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 1 รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย 20 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 20 รางวัล
ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา
1. รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 1 รางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 1 รางวัล
4. รางวัลชมเชย 10 รางวัลๆละ 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 10 รางวัล

รายชื่อคณะกรรมการ การประกวดภาพถ่าย
1.นายพิสิฐ เสนานันท์สกุล ศิลปินนักถ่ายภาพไทย ประธานกรรมการ
2.นายยรรยง โอฬาระชิน ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
3.นายวรนันท์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ กรรมการ
4.นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย กรรมการ
5.นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ กรรมการ

การจัดนิทรรศการ
จัดนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล และภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดบางส่วนในเดือนกันยายน 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช

หมายเหตุ แนวเขตเมืองพัทยา
- แนวถนนสุขุมวิทตั้งแต่แยกกระทิงลาย (โรงเรียนเมืองพัทยา 1) ถึงตลาดน้ำ 4 ภาค
- ฝั่งตะวันออกของถนนสุขุมวิทไปถึงแนวทางรถไฟ
- ฝั่งตะวันตกของถนนสุขุมวิท ตั้งแต่หาดกระทิงลาย ถึงหาดจอมเทียน (โรงแรมซิกม่า)
- เกาะล้าน เกาะครก เกาะสาก ทั้งหมด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ (038) 253 131
หรือ www.pattaya.go.th
2day
สมาชิก 50 Posts +++
สมาชิก 50 Posts +++
 
โพสต์: 84
รวมจำนวน Like ที่ให้ผู้อื่น: 0 โพสต์
รวมจำนวน Like ที่ได้รับ: 0 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: 02 ก.ค. 2012 01:07

Re: Pattaya Photo Contest 2012

โพสต์โดย supakitmod » 30 ก.ค. 2012 15:53

จะพลาดได้งัย
SUPAKIT
supakitmod
สมาชิก Extra VIP 1000 Posts +++
สมาชิก Extra VIP 1000 Posts +++
 
โพสต์: 1163
รวมจำนวน Like ที่ให้ผู้อื่น: 1 โพสต์
รวมจำนวน Like ที่ได้รับ: 32 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: 16 มี.ค. 2011 15:03

Re: Pattaya Photo Contest 2012

โพสต์โดย NaiKONG » 30 ก.ค. 2012 20:54

จัดเต็มครับ ;)
ภาพประจำตัวสมาชิก
NaiKONG
Moderators
Moderators
 
โพสต์: 3835
รวมจำนวน Like ที่ให้ผู้อื่น: 2 โพสต์
รวมจำนวน Like ที่ได้รับ: 28 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 ก.ค. 2010 08:52

Re: Pattaya Photo Contest 2012

โพสต์โดย guidenop » 06 ส.ค. 2012 19:55

ลองดูเพื่อฟลุก! :D
ภาพประจำตัวสมาชิก
guidenop
สมาชิก 100 Posts +++
สมาชิก 100 Posts +++
 
โพสต์: 466
รวมจำนวน Like ที่ให้ผู้อื่น: 2 โพสต์
รวมจำนวน Like ที่ได้รับ: 298 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มิ.ย. 2010 12:35

Re: Pattaya Photo Contest 2012

โพสต์โดย narudolrich » 11 ส.ค. 2012 18:32

ผมจัดแน่นอนครับ
บริการทำเว็บ / ถ่ายภาพธุรกิจ / ทำรีวิวคอนโดมีเนียม รีสอร์ท บ้าน
http://www.xn--72ci4as7bzas9dzgtb5at2c.com
ภาพประจำตัวสมาชิก
narudolrich
สมาชิก 100 Posts +++
สมาชิก 100 Posts +++
 
โพสต์: 308
รวมจำนวน Like ที่ให้ผู้อื่น: 0 โพสต์
รวมจำนวน Like ที่ได้รับ: 1 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: 30 มี.ค. 2012 14:36
ที่อยู่: สัตหีบ ชลบุรี

Re: Pattaya Photo Contest 2012

โพสต์โดย guidenop » 21 ก.ย. 2012 23:42

ครั้งหน้ามีจัดอีกคงไม่ส่งแล้ว กลิ่นไม่ค่อยดี คนเดิมรับรางวัลชนะเลิศ ทุกปี :shock: แบบนี้ไม่ต้องมีประกวดแล้วยกรางวัลให้เลยทุกปีว่ามั้ย
ภาพประจำตัวสมาชิก
guidenop
สมาชิก 100 Posts +++
สมาชิก 100 Posts +++
 
โพสต์: 466
รวมจำนวน Like ที่ให้ผู้อื่น: 2 โพสต์
รวมจำนวน Like ที่ได้รับ: 298 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: 06 มิ.ย. 2010 12:35

Re: Pattaya Photo Contest 2012

โพสต์โดย NaiKONG » 24 ก.ย. 2012 09:19

ผลการตัดสิน การประกวดภาพถ่าย เมืองพัทยา ประจำปี 2555 หรือ Pattaya Photo Contest 2012 ภายใต้หัวข้อ “มนต์เสน่ห์พัทยา”
ในFB Log in ก่อนนะครับถึงจะเข้าไปดูได้
http://www.pattayapreview.com/?p=10228
ภาพประจำตัวสมาชิก
NaiKONG
Moderators
Moderators
 
โพสต์: 3835
รวมจำนวน Like ที่ให้ผู้อื่น: 2 โพสต์
รวมจำนวน Like ที่ได้รับ: 28 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: 26 ก.ค. 2010 08:52

Re: Pattaya Photo Contest 2012

โพสต์โดย seno » 09 ส.ค. 2019 10:06

ลุยยาวครับทุกท่าน เวรี่กู้ด
seno
สมาชิก VIP 500 Posts +++
สมาชิก VIP 500 Posts  +++
 
โพสต์: 576
รวมจำนวน Like ที่ให้ผู้อื่น: 0 โพสต์
รวมจำนวน Like ที่ได้รับ: 2 โพสต์
ลงทะเบียนเมื่อ: 27 ก.ค. 2019 11:31


ย้อนกลับไปยัง ฝากข่าวและกิจกรรมเกี่ยวภาพ Stock Photo

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 1 ท่าน